Z činnosti našej správy – chovné stanice

05.02.2014 16:00

Správa NP Malá Fatra prevádzkuje dve chovné stanice, v ktorých pracovníci národného parku poskytujú zraneným a zoslabnutým vtákom prvú pomoc, ako aj starostlivosť počas zotavenia.

Jedna z chovných staníc je umiestnená priamo pri Správe NP Malá Fatra vo Varíne. K nám sa dostávajú najmä operenci nájdení v Žiline a jej okolí.

Druhá chovná stanica je v Petroviciach. O túto sa stará náš kolega pán Pavol Žídek. Pomoc tu nachádzajú nielen operenci z okolia Bytče a Žiliny, ale aj tie jedince, pre ktoré už nemáme miesto v chovnej stanici vo Varíne.

Najväčší nápor na kapacity našich chovných staníc je v čase, keď mladé vtáky opúšťajú rodičovské hniezda a niektoré z nich život na vlastných krídlach hneď nezvládnu. Podpisuje sa na tom nielen neskúsenosť mladých vtákov, ale často aj nevyspytateľné počasie posledných rokov.

V uplynulom roku sme v chovnej stanici vo Varíne pomohli sove lesnej a sove dlhochvostej, myšiakovi lesnému, bocianovi bielemu, výrovi skalnému a až trinástim sokolom myšiarom, ktoré sú známe aj pod názvom pustovka alebo poštolka.

V chovnej stanici v Petroviciach našli pomoc nasledujúce druhy: jastrab krahulec, jastrab lesný, sova lesná, bocian biely, myšiak lesný, krkavec čierny a štyri sokoly myšiare.

Spolu bolo do obidvoch chovných staníc prijatých 28 vtáčích pacientov.

Dobrú spoluprácu pri zachraňovaní dravcov v Žiline máme s Mestskou políciou. Vďaka patrí aj všetkým všímavým a neľahostajným ľuďom, ktorí buď nás alebo mestskú políciu upozornia na zraneného prípadne zoslabnutého jedinca.

Na Správe NP Malá Fatra prevoz do chovných staníc a následnú starostlivosť zabezpečujú: Martin Hatala, Roald Tretiník a Pavol Žídek.

Kontakty a ďalšie informácie nájdete na našej stránke v sekcii Ochrana prírody: Prvá pomoc pre živočíchy.