XXII. Ornitologický tábor Oravská priehrada

18.07.2016 09:12

Miesto konania: Bobrov

Dátum: 22. - 24. júl 2016

Otvorenie tábora: 22. júla 2016 o 18:00 hod

      Počas tábora sa zrealizuje čistenie Vtáčieho ostrova, monitoring vtáctva, školenie v poznávaní, odchyte a krúžkovaní vtáctva. Ubytovanie bude v stanoch a bude spresnené pre prihlásených účastníkov pred konaním tábora.

 

Program tábora:

Piatok:  otvorenie tábora o 18:00 hod., monitoring vtáctva v Bobrovskej zátoke Oravskej priehrady.

Sobota:  čistenie Vtáčieho ostrova, odchyt a krúžkovanie vtáctva (školenie budúcich krúžkovateľov), exkurzia po brehu Oravskej priehrady.

Nedeľa: monitoring vtáctva na Oravskej priehrade, ukončenie tábora cca o 12:00 hod.

Každého záujemcu prosíme o nahlásenie sa u organizátorov!

Tešíme sa na stretnutie!

Ďalšie informácie dostanú záujemci po prihlásení sa na adrese:

Tomáš Flajs      0908 623 376         tomas.flajs@gmail.com

Matúš Gonšor   0908 079 545      m.gonsor@gmail.com

 

Viac info v pozvánke a na Facebooku

Pozvánka na stiahnutie: https://vtaky.sk/announcements/show/226/Pozvanka-na-22-Ornitologicky-tabor-Oravska-priehrada-22-24-jul-2016

Udalosť na Facebooku, kde sa môžete prihlásiť

https://www.facebook.com/events/1726840287570902/

Mapka pre prístup k táboru. Červená je pre prístup na aute, bude značená písmenkami ,,OOT" a smerovou šípkou. Žltá je na pešo z Bobrova od kostola - táto nebude značená.