Výstava študentských prác EKOPLAGÁT´17

30.08.2017 18:34

Výstava študentských prác v rámci 14. ročníka medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia EKOPLAGÁT´17

Zastúpené krajiny a školy:

SLOVENSKO

Súkromná stredná umelecká škola Žilina

Súkromná stredná umelecká škola Martin

Škola úžitkového výtvarníctva Košice

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Technická univerzita v Košiciach – Fakulta umení

ČESKÁ REPUBLIKA

Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Univerzita Tomáše  Bati ve Zlíně– Fakulta multimediálních komunikací

POĽSKO

Akadémia výtvarných umení v Krakove

Technická univerzita v Štetíne

BOSNA A HERCEGOVINA

Akadémia umení  Banja Luka