Výstava Ekoplagátik 2014

16.11.2014 22:54

Koncom septembra sme vyhlásili výtvarnú súťaž Ekoplagátik, ako súčasť medzinárodnej súťažnej prehliadky vydaných plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia Ekoplagát 2014, ktorá sa koná každé 3 roky, už od roku 1978.

 

Vo výtvarnej súťaži Ekoplagátik mohli súťažiť tvorcovia od 6 do 18 rokov, v troch vekových kategóriách. Témou tohto ročníka bola: „Príroda mojimi očami.“ Výtvarné práce mohli byť od jednotlivcov, ale aj od kolektívov, vytvorené akoukoľvek z množstva výtvarných techník.

 

Do výtvarnej súťaže nám 16 škôl poslalo spolu 127 ekoplagátikov od 188 malých aj väčších autorov. Vybrané ekoplagátiky si môžete pozrieť v Krajskej knižnici v Žiline na 2.poschodí, od piatku – 14.11.2014. Výstava potrvá minimálne do konca novembra.

 

V I. kategórii ( vek od 6 – 10 rokov), súťažilo najviac autorov a preto sme sa okrem prvých troch miest rozhodli udeliť aj 4 čestné uznania. V II. kategórii ( vek od 11 – 15 rokov) súťažilo o niečo menej mladých tvorcov, preto tri prvé miesta dopĺňajú rovnako 3 čestné uznania. Do III. kategórie ( vek od 16 – 18 rokov) nám svoje práce poslali dvaja autori, rozhodli sme sa preto namiesto prvých troch cien udeliť 2 čestné uznania.

 

Výsledky:

 

I. kategória:

1.miesto: kolektív autorov za plagát „Čo ostane po nás“ – ZŠ Krasňany

2.miesto: kolektív autorov za plagát „Recyklácia“ – SZUŠ Prokofievova Žilina

3.miesto: Petra Štanská za plagát „ Ekoplagát“ – ZUŠ L.Árvaya

Čestné uznania:

Sofia Klecová za plagát „ Príroda mojimi očami“ - ZŠ Karpatská

Tinka Ďuranová za plagát „ Príroda mojimi očami“ – ZŠ Rajec

Mária Kocifajová a Agáta Malíková za plagát „ Lepšie na bicykli ako autom“ - ZUŠ L. Árvaya

Nikola Puškárová za plagát „ Moje oči trpia, keď vidia prírodu zničenú“ – ZŠ Lietava

 

II. kategória:

1.miesto: kolektív autorov za plagát „ Keď príroda prší“ - SZUŠ Prokofievova Žilina

2.miesto: Dáša Rybáriková za plagát „ Príroda mojimi očami“ – ZŠ s MŠ Dlhé Pole

3.miesto: Zuzana Mariašová za plagát „ Veverica“ – SŠ Belá

Čestné uznania:

Anna Rusnáková za plagát „ NP Malá Fatra“ – ZŠ Ochodnica

Šimon Hýll za plagát „ Chráňme si prírodu“ – ZŠ s MŠ Lutiše

Anna Krajčíková za plagát „ Zrodenie“ – ZŠ s MŠ Varín

 

III. kategória:

Čestné uznania:

Tereza Mikulová za plagát „Strom“ - ZUŠ L.Árvaya

Daniel Baláž za plagát „Z vtáčej perspektívy“ – Spojená škola internátna Žilina

 

Pripájame malú fotografickú „ ochutnávku“ toho, čo Vaše oči na výstave čaká.