Výstava detských prác - Medveď hnedý

13.09.2016 13:45

Vo vestibule budovy Správy NP Malá Fatra sme vystavili práce z tvorivých dielní programu Medveď hnedý - kráľ zvierat. Do programu „Medveď“ sa priamo zapojili dve skupiny, ktoré ho realizovali formou tvorivých dielní.

  1. Kolektív detí z družiny Veselých psíčkov „Zmysláčikov“ na ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina pod vedením Maťky Michalkovej.
  2. Žiaci 5.A Spojenej školy v Belej pod vedením p. učiteľky Vojtaššákovej. 

Viac tu: https://www.npmalafatra.sk/news/vyhodnotenie-programu-medved-kral-zvierat-za-sk-rok-2015-2016/

Utvrdili sme sa v názore, že detská fantázia je nevyčerpateľná. Všetkým deťom ďakujeme za krásne výtvory.