Výsledky zimného monitoringu veľkých šeliem

06.02.2017 09:43

V dňoch 20.-21. január 2017 sa v oblasti Národného parku Malá Fatra a jeho ochranného pásma konal II.ročník zimného monitoringu veľkých šeliem.

Výsledky monitoringu nájdete na stránke https://www.malafatra.org/l/vysledky-zimneho-monitoringu-velkych-seliem/

účastníci večerných prednášok