Hady do prírody nevypúšťame

28.05.2013 14:56

Ako každý rok, tak aj teraz, sa objavujú na verejnosti "zaručené" správy o tom, ako ochranári na jar vypúšťajú vo veľkých množstvách hady. Zaujímavé je, že táto historka koluje po celom Slovensku. Samozrejme, že toto tvrdenie nie je pravdivé. :-)


Plazy sú významnou súčasťou našej prírody a majú v nej nezastupiteľné miesto. Jediným jedovatým hadom u nás je vretenica severná (Vipera berus), ľudovo zvaná "zmija", ktorá sa v dospelosti živí hlodavcami. Strach z hadov pramení z nášho podvedomia a nie je opodstatnený, vretenica v prípade náhleho vyrušenia človekom uprednostní radšej útek pred útokom.

Ako perličku uvediem príbeh, s ktorým sme sa taktiež už stretli. Podľa neho ochranári doviezli z Rumunska a následne vypustili v Malej Fatre zvláštnu odrodu medveďa s dlhými červenými krkmi. Ani tento príbeh sa nezakladá na pravde.

Gabriela Kalašová