Vyhodnotenie výtvarnej časti programu " Medveď " na ZŠ Varín

26.06.2017 14:15

Deti sa počas školského roka zapojili do výtvarných aktivít, v rámci ktorých mohli stvárniť medveďa ľubovoľnou technikou, či vypracovať projekt. Žiacka školská rada, ktorú koordinuje p. učiteľka Kristína Chobotová, vybrala do užšieho výberu 64 výtvarných prác, na ktorých pracovalo spolu 135 žiakov. Práce boli rozdelené do piatich kategórií. Výtvarné práce 1. stupeň, výtvarné práce 2. stupeň, projekty 1.stupeň, projekty 2. stupeň a kolektívne práce. Všetky práce boli krásne a deti sa veľmi usilovali.

O celkovom poradí v jednotlivých kategóriách rozhodovala 7 členná porota hlasovaním.

Porota:

Kristína Chobotová, ZŠ Varín

Anna Synáková, ZŠ Varín

Gabriela Kalašová, Správa NP MF

Alena Badurová, Správa NP MF

Miriam Balciarová, Správa NP MF

Lucia Sibilová, Správa NP MF

Roald Tretiník, Správa NP MF

Cenu riaditeľa Správy NP Malá Fatra vybral osobne RNDr. Michal Kalaš.

Autorkou je Ema Sušienková zo 6.B

Ceny:

Každé dieťa v užšom výbere dostalo diplom a samolepku znaku Národného parku Malá Fatra. Prvé tri miesta v jednotlivých kategóriách obdržali navyše rôzne drobnosti – samolepky, propagačné materiály. 

Prvé miesta v troch kategóriách (výtvarné práce 1.stupeň, projekty 1. a 2. stupeň) získali darčekový poukaz na pizzu a nápoj v hodnote 5€, ktorú darovala Pizzeria „U Babky“ Varín.

Prvé miesto v kategórii Kolektívne práce – 3.B, obdržalo darčekový poukaz na občerstvenie v hodnote 19€, ktorú darovala Pizzeria „U Babky“ Varín.

Ema Sušienková zo 6.B dostala darčekový poukaz na pizzu a nápoj pre 4 osoby v hodnote 20€ v Pizzerii „U Babky“, ktorú venoval riaditeľ Správy NP Malá Fatra vo Varíne, RNDr. Michal Kalaš.

Výtvarné práce budú v októbri 2017 vystavené v Krajskej knižnici v Žiline.
Ďakujeme Pizzerii "U babky" za darovanie poukazov pre deti !

 

Vyhodnotenie hlasovania v jednotlivých kategóriách - fotogaléria. 

 

Výtvarné práce 1.stupeň

 

1. David Zelina, 3.B

2. Richard Machalík, 3.B

 

3. Marika Androvičová, 2.A

 

Projekty 1. stupeň

 

1. Branislav Dominiak, 4.A

2. Diana Androvičová, Adriana Lopušanová, Natália Staňová, 4.A

3. Marek Kubík, 3.A

Výtvarné práce 2. stupeň

 

1. Ema Sušienková, 6.B – CENA RIADITEĽA SPRÁVY NP MALÁ FATRA

2. Nikola Trnková, 6.B

3. Bruno Ciganik, 5.B

Projekty 2.stupeň

 

1. Júlia Filová, 5.B

2. Mária Obšivanová, 6.B

3. Martina Štefúnová, 8.B

Kolektívne práce

1. Krajina medveďov, tematická koláž, 3.B

2. Medveď mozaika z krepového papiera, dievčatá, 7.A

3. Veľký 3D medveď  - Krúžok šikovné rúčky