Vyhodnotenie programu „Pustovka – malý dravec vo veľkom meste“ za šk.rok 2015/2016

19.08.2016 13:26

Sokol myšiar (ľudovo zvaný „pustovka“), je druh dravca, ktorý žije bezprostredne v okolí ľudských obydlí, často hniezdi na budovách, dokonca na balkónoch panelákov. Zároveň je to jeden z najčastejších „pacientov“ záchranných staníc pre živočíchy, najmä v hniezdnej sezóne. Z toho dôvodu je dôležité tieto dravce nielen spoznať, ale aj vedieť ako im v prípade ťažkostí správne pomôcť.

Správa NP Malá Fatra preto pripravila program environmentálnej výchovy "Pustovka - malý dravec vo veľkom meste". Program formou samostatnej práce približuje život tohto dravca. Účastníci programu zároveň získajú praktické skúsenosti o metódach výskumu a sledovania vtákov.

 Do programu „Pustovka" sa v druhom polroku šk. roka 2015/2016 zapojili dve skupiny.

 1. Skupina gymnazistov z Gymnázia na Hlinskej pod vedením p. učiteľky Leibiczerovej.
 2. Deti z Krúžku ochrany prírody a turistiky v Rajci pod vedením Karola Uhlárika, Tilia o.z. Rajec
  • Mário Chrástecký, 1. roč.
  • Alexandra Kosperová, Judita Svetlošáková, Mária Šáleková, 2. roč.
  • Matej Cinko, 3. roč.
  • Júlia Mihalcová, Timotej Svetlošák, Alžbeta Šáleková, Juraj Štepo, Matúš Vanák, 5. roč.
  • Ráchel Svetlošáková, Katarína Šáleková, 6. roč.
  • Lukáš Stehlík, 7. roč.
  • Kamil Huljak, Noemi Svetlošáková, 8. roč.

Vyhodnotenie programu:

 1. Dňa 18.3.2016 sa na gymnáziu uskutočnilo úvodné stretnutie riešiteľov. Za účelom lepšej komunikácie (otázky, riešenie problémov pri riešení programu) bola založená na Facebooku uzavretá skupina „Pustovka - malý dravec vo veľkom meste“. Zo skupiny gymnazistov nakoniec ukončil program iba Pavol Kováčik z III. C, ktorý pozoroval jedno hniezdo. V druhej polovičke júna vyleteli z hniezda 4 mláďatá. Dňa 21.7.2016 sa študent zúčastnil exkurzie do chovnej stanice pre zranené živočíchy pri Správe Národného parku Malá Fatra vo Varíne.  V tento deň sme spoločne boli vypúšťať aj úspešne rehabilitované jedince sokolov v Tiesňavách. Študent získal diplom za účasť a balíček propagačných materiálov a suvenírov.
 1. Deti z krúžku sledovali priebežne hniezdo  sokolov na kostolnej veži v Rajci. Jeden  pár nezahniezdil, druhý pár vyviedol 5 mláďat, ktoré úspešne vyleteli 15.6.2016. Dňa 18.6.2016 sme sa stretli v záhrade pri kostole. Pre deti sme pripravili program z aktivít environmentálnej výchovy – vtáčie bingo (hravé poznávanie  hlasov vtákov), kvíz o pustovke, prírodná paleta (zo siluety sokola). Na záver sme deťom odovzdali diplomy za účasť a balíčky s drobnosťami (propagačné materiály, suveníry).
Všetkým zúčastneným ďakujeme za aktivitu a tešíme sa na ďalší ročník sledovania hniezd sokola myšiara. 

 

Foto: G.Kalašová, K.Uhlárik

18.3. 2016 úvodné stretnutie riešiteľov na Gymnáziu Hlinská

21.7.2016 vypúšťanie sokolov s Pavlom Kováčikom

18.6.2016  stretnutie v Rajci s deťmi z prírodovedného krúžku

18.6.2016  stretnutie v Rajci s deťmi z prírodovedného krúžku