Vyhodnotenie programu „Medveď - kráľ zvierat“ za šk.rok 2015/2016

19.08.2016 16:06

Medveďa hnedého médiá často vykresľujú ako krvilačnú šelmu, a tak vzbudzuje u ľudí strach a kontroverzné nálady. Táto šelma je však neoddeliteľnou súčasťou našej prírody a zasluhuje si ochranu. V rámci osvety je dôležité informovať o jeho živote objektívne, prípadne v pozitívnom svetle, aby sa vyvážil jeho negatívny mediálny ohlas. Je to jedna z ciest, vedúca k dlhodobému bezkonfliktnému spolužitiu človeka a medveďa.

Správa NP Malá Fatra preto pripravila program environmentálnej výchovy určený pre kolektívy, ktorý interaktívnym spôsobom (formou samostatnej práce počas školského roka), približuje život medveďa. Súčasťou programu je možnosť výberu z rôznych aktivít, ako napríklad tvorivé dielne, beseda, terénna exkurzia, či výstava plyšových medveďov.

Informáciu o programe sme rozposlali pedagógom a na školské úrady dňa 19.2.2016. Do programu „Medveď“ sa priamo zapojili dve skupiny, ktoré ho realizovali formou tvorivých dielní a besedy .

  1. Kolektív detí z družiny Veselých psíčkov „Zmysláčikov“ na ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina (tvorivé dielne, beseda) pod vedením Maťky Michalkovej.
  2. Žiaci 5.A Spojenej školy v Belej pod vedením p. učiteľky Vojtaššákovej (tvorivé dielne, beseda).

Okrem týchto dvoch skupín sme uskutočnili samostatné prednášky na tému „Medveď hnedý“ na nasledovných školách a v zariadeniach.

  1. Študenti II.C Gymnázium Hlinská Žilina (8.4.2016)
  2. Spojená škola internátna Žilina (13.4.2016)
  3. ZŠ Ochodnica, 9 ročník (27.5.2016)
  4. ZŠ Divina, celý II. stupeň (1.-3.6.2016)
  5. Diagnostické centrum Lietavská Lúčka (13.6.2016)

Vyhodnotenie programu priamo zapojených účastníkov:

  1. Deti z družiny Veselých psíčkov realizovali samostatne v rámci svojho denného programu bohaté tvorivé dielne. O mimoriadne aktívnej činnosti tejto skupiny sme boli priebežne informovaní. Dňa 14.6.2016 sa uskutočnila v družine beseda o medveďovi hnedom. Deťom boli odovzdané diplomy za účasť a balíčky s drobnosťami (propagačné materiály, suveníry).
  1. Žiaci 5.A Spojenej školy v Belej sa dňa 6.5. 2016 zúčastnili prednášky na Správe NP Malá Fatra, súčasťou ktorej boli aj tvorivé dielne. Žiaci začali tvoriť medvedí kalendár formou posterov, ktoré nestihli u nás urobiť a tak si prácu dokončovali v škole. Dňa 9.6.2016 sme si boli kalendár osobne prevziať a zároveň bol deťom odovzdaný diplom za účasť, spolu s balíčkami propagačných materiálov a suvenírov.

Práce z tvorivých dielní budú vystavené vo vestibule Správy NP Malá Fatra v priebehu mesiaca september.

https://www.npmalafatra.sk/news/vystava-detskych-prac-na-sprave-np-mala/

Všetkým zúčastneným ďakujeme za aktivitu a tešíme sa na účasť prípadných ďalších kolektívov žiakov a študentov v budúcich ročníkoch.

Spracovala dňa 19.8. 2016 G. Kalašová

Fotogaléria

Družina Veselých psíčkov, foto. M. Michalková

Žiaci 5.A Spojenej školy v Belej, foto: archív ŠkOP