Vyhodnotenie činnosti Školy ochrany prírody za rok 2016

17.02.2017 14:09

V roku 2016 bolo prostredníctvom Školy ochrany prírody (ďalej ŠkOP) zrealizovaných množstvo zaujímavých a pestrých akcií pre rôzne cieľové skupiny a v rámci rôznych príležitostí, či už environmentálnych, alebo celospoločenských. Akcie sme sami realizovali, alebo nás pozvali iné organizácie, či subjekty. Celkovo sa na týchto podujatiach zúčastnilo 7 768 osôb rôznych vekových kategórií.

Prečítajte si viac v našej záverečnej správe.

Uvedené čísla svedčia o záujme o naše programy, čo nás veľmi teší. Našou snahou je pomaličky dosiahnuť zmenu hodnotového rebríčka a každodenného správania ku krajine v ktorej žijeme, k prírode, k životnému prostrediu a hlavne k sebe samému.

 

Všetkým, ktorí nás navštívili, či akýmkoľvek iným spôsobom s nami spolupracovali, chceme poďakovať a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.

 

Kolektív Školy ochrany prírody