Vydra riečna (Lutra lutra)

18.02.2015 16:13

Počas zimného sčítania vodného vtáctva je zaznamenávaný aj výskyt iných chránených druhov živočíchov, ktoré sú viazané na vodné prostredie. Jedným z nich je aj vydra riečna. Nie vždy máme šťastie na vizuálny kontakt, no na jej prítomnosť nás upozorňujú neprehliadnuteľné pobytové znaky, ktoré za sebou zanecháva.

Pobytovými znakmi sú najmä trus, vydrie kĺzačky a stopy, niekedy nachádzame aj neskonzumované zbytky potravy a pachové značky.

Vydrí trus nájdeme najčastejšie na vyvýšených kameňoch pod mostami. Charakteristický tvar, ale aj zápach mu dodáva jeho zloženie, prevažne z kostí a šupín rýb.

Vydrie kĺzačky sú ďalším, dobre pozorovateľným znakom prítomnosti vydry v zimnom období. Vydra vylezie na vyvýšený svah a odtiaľ sa spustí dolu – najčastejšie rovno do vody. V snehu takto zanecháva aj niekoľkometrov dlhý „ válovček“.

Odtlačky vydrích stôp sú päťprsté, plávacie blany sú v odtlačku stopy prítomné len zriedka. Predná stopa je kruhová, zatiaľčo zadná stopa je predĺžená. Zo stopovej dráhy môžeme vyčítať, či sa vydra presúvala po súši krokom ( obr.3), poskokmi (obr.4), pomalým behom ( obr.5) alebo rýchlo utekala (obr.6).

Stopové dráhy končia väčšinou vo vode, ktorá je najobľúbenejším prostredím vydry riečnej.

 

Spracovala: E.Kružliaková, z materiálov S NP MF, obrázok a popis pohybu www.ckrumlov.cz.