Vešanie búdok pre sokoly myšiare v predhorí Malej Fatry

13.03.2017 13:57

V uplynulých dňoch sa na južnom a západnom predhorí Malej Fatry podarilo na vhodných lokalitách umiestniť ďalších 6 búdok vhodných pre sokola myšiara. Lokality sú v blízkosti obcí Turany, Sučany, Trnové a Varín. Využili sme stromoradia pri vodných tokoch. Najvhodnejšími stromami sa ukázali mohutné topole, na ktoré sme vo výške 15-25 m inštalovali búdky. Do každej búdky sme predom do dna vyvŕtali niekoľko drobných dier pre odtok prípadnej vody, ktorá by sa tam mohla nazhromaždiť a znepríjemniť tak hniezdenie vtákom. Po samotnom pripevnení búdky na strome sme do nej ešte vsypali jemný štrk, ktorý poslúži ako hniezdna podstielka. Ako posledné sme každej búdke zaželali dlhú trvanlivosť a čo najskôr nových nájomcov.

Sokol myšiar je jeden z našich najbežnejších druhov dravcov. Na hniezdenie využíva staré hniezda iných dravcov, v mestách využíva rôzne  výčnelky, rímsy na výškových budovách. Často zahniezdi v kvetináčoch na balkónoch, kde jeho hniezdenie môže dopadnúť rôzne pre záujem či nezáujem vlastníka. Našťastie, často si takúto rodinku vlastníci väčšinou ,,adoptujú“ a často im aj pomôžu (tienidlá pred slnkom, dokrmovanie kuracím mäsom a pod.). O takýchto hniezdeniach sa často dozvedáme z médií. Treba ale zdôrazniť, že sokol myšiar patrí medzi veľmi užitočné druhy pretože jeho korisťou sú najmä hlodavce.

Činnosťou nadväzujeme na búdky zavesené vo februári 2016, ktoré sa inštalovali na stĺpy VN s prevádzkovateľom vedenia medzi obcami Šútovo a Sučany. Vlani inštalované búdky mali ,,úspech„ u operencov, kde tri z piatich boli obsadené do mesiaca od vyvesenia. Z troch vyleteli  mladý sokolíci, ostatné boli obsadené v priebehu roka a slúžili ako bezpečné miesto pre oddych dravcom. Predpokladáme, že vlani inštalované búdky budú obsadené tento rok všetky.

Okrem sokola myšiara môže búdku obsadiť aj myšiarka ušatá, náš bežnejší druh sovy.

Text a foto: Tomáš Flajs, Ján Kicko