Uzávierka Ekoplagát 2017

30.03.2017 07:48

Dovoľujeme si Vám pripomenúť,  že termín uzávierky na zasielanie plagátov 10.4.2017 sa blíži.  Bližšie informácie o podujatí, ako aj prihlasovací formulár nájdete  na webovej stránke https://www.npmalafatra.sk/ekoplagat/2017/

Tešíme sa na vašu účasť. Organizátori podujatia.

 

Dear friends, We would like to remind you that the deadline for sending the posters to the EKOPLAGAT exhibition - the 10th April 2017 - is approaching.  More information about the event and registration form can be found on the website https://www.npmalafatra.sk/ekoplagat/2017/.

We are looking forward to your participation. Organizers of the event.