Úspešná výstava v Krajskom kultúrnom stredisku

02.03.2015 16:40

Začiatkom mesiaca sme širokú verejnosť a školy žilinského okresu pozvali na výstavu „Druhy európskeho významu na Slovensku“, ktorá bola nainštalovaná od Svetového dňa mokradí (2. 2.) až do 26. 2. 2015 v  Makovického dome v Žiline. Výstavou, spojenou so sprievodným slovom, sme sa Vám snažili priblížiť problematiku sústavy chránených území NATURA 2000 a predstaviť aspoň niektoré druhy rastlín a živočíchov európskeho významu, ktoré rastú a žijú v tečúcich a stojatých vodách, na lúkach, pasienkoch, rašeliniskách, skalných útvaroch, jaskyniach, či v lesoch.

  Pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ a študentov SŠ bola výstava spojená s výukovým programom – prednáškou a aktivitami. Výstavu si týmto spôsobom „zažilo“ 402 žiakov a študentov, z 13 škôl zo Žiliny a jej okolia. Celkovo si výstavu prezrelo viac ako 500 návštevníkov.

Aj touto cestou Vám ďakujeme za prejavený záujem a tešíme sa ďalšie stretnutia.