Úprava a čistenie bocianieho hniezda

11.07.2016 13:34

Dňa 8. 7. 2016 Správa NP Malá Fatra v spolupráci so Stredoslovenskou energetikou – Distribúcia a. s., Žilina zrealizovala čistenie a úpravu hniezda bociana bieleho (Ciconia ciconia) na stĺpe elektrického vedenia v obci Rajecké Teplice – Poluvsie.

     Bocianie hniezdo, ktoré je na stĺpe elektrického vedenia umiestnené na špeciálnej podložke už niekoľko rokov, bolo pravidelne obsadzované párom bocianov. Pred niekoľkými rokmi Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Žilina, realizovala na stĺpe s hniezdom opatrenia na zabránenie vzniku elektrického skratu. Tie spočívali v zaizolovaní elektrických vodičov vhodným materiálom tak, aby nedochádzalo k priamemu kontaktu hniezdneho materiálu (trčiace alebo vypadávajúce konáre) s elektrickými vodičmi.

     V roku 2014, počas hniezdenia, došlo na hniezde k úhynu jedného bociana z rodičovského páru, pravdepodobne v dôsledku nárazu bociana do el. vodičov, pri prílete na hniezdo. K tejto udalosti došlo, kedy mláďatá už boli odrastené a na konci hniezdneho obdobia z hniezda úspešne vyleteli. Nasledujúci rok 2015 však bociany toto hniezdo už neobsadili a hniezdo začalo zarastať trávou a bylinami z náletu. Hniezdo nebolo obsadené ani v ďalšom hniezdnom období, na jar 2016, a mesto Rajecké Teplice požiadalo správcu distribučnej siete o odstránenie biologického materiálu z hniezda.

     Správca distribučnej siete Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Žilina, po dohode so Správou NP Malá Fatra, zabezpečil vypnutie predmetnej el. siete na nevyhnutný čas a poskytol mobilnú vysokozdvižnú plošinu s pracovníkmi, ktorí za účasti pracovníka Správy NP Malá Fatra vykonali vyčistenie bocianieho hniezda od náletu a tiež jeho úpravu, spočívajúcu v odstránení hniezdneho materiálu (konárov), zasahujúceho do priestoru uchytenia el. vodičov na stĺpe.

Správa NP Malá Fatra bude hniezdo v nasledujúcom hniezdnom období, v roku 2017, naďalej monitorovať. Keďže v oblasti Rajeckej doliny je každoročne niekoľko hniezdiacich párov bociana bieleho, je veľmi pravdepodobné, že hniezdo bude opäť obsadené.

     Text a foto: Martin Hatala