Týždeň s Národným parkom Malá Fatra

30.10.2017 13:18

V januári 2017 uplynulo 50 rokov od vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malá Fatra a v januári 2018 zase uplynie 30 rokov od zmeny kategórie chráneného územia CHKO na národný park.

Pri príležitosti oboch okrúhlych jubileí zorganizovali ŠOP SR, Správa Národného parku Malá Fatra v spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline akciu "Týždeň s Národným parkom Malá Fatra"

Pripravené boli doobedňajšie bloky prezentácií pre vopred prihlásené školy a  poobede séria prednášok pre verejnosť na vybrané témy ochrany prírody. Zároveň bola v priebehu celého mesiaca inštalovaná výstava výtvarných prác detí, ktoré sa zúčastnili programov Správy NP Malá Fatra.

Doobeda sa realizovali prednášky v rámci 9 blokov, ktorých sa celkovo zúčastnilo 7 škôl a 212 detí. Spomedzi navrhovaných tém bola medzi školami najobľúbenejšia téma venovaná našej najväčšej šelme - medveďovi, školy zaujímala aj sústava NATURA 2000, či všeobecne problematika Národného parku Malá Fatra. V piatok sme realizovali aj tvorivé dielne. Poobedňajších prednášok pre verejnosť sa celkovo zúčastnilo 87 ľudí.

Krajskej knižnici v Žiline ďakujeme za poskytnutie priestorov a zúčastneným kolektívom,či jednotlivcom za príjemnú a podnetnú atmosféru.

Fotogaléria (viac foto nájdete na FB stránke).