Tri úspešné akcie pre verejnosť

18.09.2014 10:12

Máme za sebou prvú polovicu mesiaca september, ktorým sa začína nový školský rok. Okrem toho, že sme pre Vás pripravili nové ponukové listy s Vašimi obľúbenými, ale aj úplne novými ekovýchovnými programami, sme stihli už tri akcie pre verejnosť.

Prvou z týchto akcií bola Noc s netopiermi, ktorá sa konala 5. septembra 2014, pri pozorovateľni Krajskej hvezdárne, na Malom diele v Žiline. Naše veľké ďakujem patrí lektorke Eve Stankovej, ktorá návštevníkom akcie pútavo porozprávala o živote netopierov v Rajeckej doline a v okolí Žiliny. Nechýbal bat – scanner, preparáty, netopierí trus a dokonca ani samotné netopiere, ktorých, ako sa zdalo, prednáška tiež zaujala.

 

Foto: Miriam Balciarová

 

Druhou bola akcia 10. septembra 2014, pod názvom Zmysel života. Organizátorom tohto nádherného podujatia plného porozumenia nielen medzi ľuďmi, ale aj medzi ľuďmi a ich štvornohými priateľmi, najčastejšie psíkmi, hoci tento rok sa na Hlinkovom námestí v Žiline objavilo aj prasiatko (ktoré by veru niektorých psíkov hravo strčilo do vrecka),

ďakujeme za pozvanie.

 

Foto: Roald Tretiník

 

Tretia akcia sa uskutočnila minulú nedeľu – 14. septembra 2014. Známe podujatie Človek a príroda v Múzeu slovenskej dediny v Martine, sa napriek nepriazni počasia vyznačovalo príjemnou atmosférou, podporenou rozhovormi s návštevníkmi, počas ktorých sme celkom oprávnene nadobudli pocit, že pre mnohých ľudí je ochrana prírody dôležitou témou. Slová vďaky a podpory našej činnosti nás potešili a zároveň povzbudili do ďalšej práce. Ďakujeme všetkým návštevníkom a organizátorom podujatia Človek a príroda.

 

Foto: Alena Badurová