Svetový deň zvierat a Európske dni vtáctva

02.10.2015 14:37

Svetový deň zvierat

Veľkosť národa a jeho morálna úroveň sa dá merať tým, ako zaobchádza so zvieratami. Mahátma Gándhí

V nedeľu 4.10. si pripomíname Svetový deň zvierat. Ustanovený bol prvý krát v roku 1931 vo Florencii, počas konferencie ekológov. Tento deň nebol vybratý náhodou. Oslavuje sa na sviatok sv. Františka z Assisi, ktorý bol veľkým milovníkom zvierat a je považovaný za ich patróna, ako aj za patróna ekológie.

Svetový deň zvierat mal pôvodne upozorniť na zlú situáciu ohrozených divo žijúcich druhov zvierat. Neskôr sa rozšíril na všetky zvieratá, teda aj domáce. Tento deň je príležitosť na ocenenie našich vzťahov so zvieratami, s ktorými zdieľame spoločnú  planétu a ocenenie spôsobu, akým zvieratá obohacujú naše životy.

Zvieratá dokážu pôsobiť veľmi pozitívne  na človeka, často sa  preto využívajú aj na terapeutické ciele. V Žiline pôsobí nezisková organizácia Zmysel života, ktoré sa venuje aktivitám, terapii a edukácii s asistenciou psov.  https://www.zmyselzivota.sk/canisterapia/pisanie_so_psikmi.html

Uzdravenie vzťahu medzi ľuďmi a zvieratami je rozhodujúce pre obnovenie zdravia nášho sveta. Susan Chernak McElroyová

Na Správe NP Malá Fatra sa venuje ochrane živočíchov v rámci svojej činnosti odborný pracovník - zoológ, ako aj strážcovia.  Ťažisko práce spočíva vo výskume a monitoringu stavu populácií voľne žijúcich živočíchov s dôrazom na chránené a ohrozené druhy. Zároveň sa vykonáva aj praktická starostlivosť o chránené živočíchy – t.j. menežmentové aktivity na zlepšenie ich životného prostredia (stráženie hniezd dravcov, stavba zábran a prenos obojživelníkov, vyvesovanie búdok pre sovy a pod.). V neposlednom rade je súčasť práce aj  starostlivosť o zranené jedince živočíchov a ich následné navrátenie do prírody v chovnej stanici Správy NP Malá Fatra.

Zaujímavé odkazy:

Prvá pomoc pre živočíchy na Stránke NP Malá Fatra

https://www.npmalafatra.sk/prva-pomoc-pre-zivocichy/

Stránka Záchrannej stanice pre zranené živočíchy Zázrivá

https://www.zachranazvierat.sk/

Mapa územnej pôsobnosti Chovných a rehabilitačných staníc a kontaktné informácie

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zNmE0DA-gUBI.k3l24IF1QiLY

 

Európske dni vtáctva

V dňoch 3-4. októbra 2015 sa konajú Európske dni vtáctva.  Začiatok októbra je ideálne obdobie na sledovanie migrácie mnohých druhov sťahovavých vtákov. Akciu zastrešuje SOS/Birdlife Slovensko a pozvánky na rôzne zaujímavé podujatia nájdete na ich webovej stránke.

https://vtaky.sk/announcements/show/208/Europske-dni-vtactva-2015-pozvanky-na-exkurzie-a-podujatia

Gabriela Kalašová

foto: archív Správy NP