Svetový deň životného prostredia v Kolároviciach

30.06.2015 13:58

Piatok, pre nás environmentalistov slávnostný deň, sme strávili na základnej škole v obci Kolárovice, ležiacej v Podjavorníckej brázde, v doline Kolárovického potoka, 9 km severozápadne od Bytče.

Po milom privítaní zo strany vedenia školy sme sa hneď presunuli do tried, kde nás už netrpezlivo čakali žiaci školy, zvedaví na naše prednášky. Tie boli objednané pre celú školu, preto sme si na pomoc zavolali aj kolegov z oddelenia strážnej služby Roalda Tretiníka a Pavla Žídeka.

Kolegynky Alenka Badurová a Mirka Balciarová si pripravili environmentálne programy pre žiakov 1. stupňa: Tajomstvo lesa a Vodný kolotoč, prostredníctvom ktorých mladším žiakom priblížili život lesa, jeho obyvateľov, ako aj kolobeh vody v prírode a vo vode, či pri vode žijúce živočíchy.

Naši kolegovia starším žiakom pútavo porozprávali o veľkých šelmách, o Národnom parku Malá Fatra a ochrane prírody. Ako ich poznám, určite pri svojich prednáškach nezabudli spomenúť aj rôzne zaujímavé príhody a pozorovania z práce strážcov chráneného územia. Prednášky pre starších žiakov dopĺňal environmentálny program venovaný prežitiu v prírode. Všetky prednášky sprevádzalo množstvo aktivít, realizovaných v triedach, ale aj mimo tried, v areáli školy.

Naša päťčlenná výprava po ukončení prednášok zamierila síce unavená, ale spokojná späť do Varína.