Svetový deň životného prostredia – 5.jún

05.06.2015 14:47

Tento týždeň v piatok si znovu pripomenieme dôležitosť životného prostredia. Prostredia, v ktorom je možný plnohodnotný život, nie prežívanie, všetkých druhov – vrátane rastlín, živočíchov a ľudí.

Aspoň v deň, ktorý je venovaný životnému prostrediu by sme sa nad svojím obľúbeným jedlom mali zamyslieť nad tým, že jedna tretina všetkých vyprodukovaných potravín na celom svete – čo predstavuje ročne 300 miliónov ton – končí ako odpad. To znamená, že obrovské množstvo potravín bolo vyprodukovaných zbytočne, zbytočne bola na ich výrobu minutá voda, ďalšia voda bola pri ich výrobe zbytočne znečistená, podobne zbytočne boli vyrúbané stovky hektárov dažďových pralesov, zbytočne bola znehodnotená pôda – priemyselnými hnojivami, pesticídmi, insekticídmi a ďalšími chemikáliami.

Kvôli čomu toľko zbytočností, ktoré v celkovom súčte zaťažujú planétu tak, že už teraz pri našej (nad)spotrebe by sme potrebovali jeden a pol Zeme ?

Kvôli množstvu potravín, ktoré si môžeme dovoliť nakúpiť, aj keď nie sme hladní – ale akcie sú predsa také lákavé, aby sme ich potom – o pár dní, o týždeň, vyhodili do smetí. Častokrát bez toho, aby sme tie potraviny čo i len rozbalili.

Je tento životný štýl trvalo udržateľný? Nad tým môžeme uvažovať každý deň, ale významnejšie bude, ak svoje nadspotrebné maniere zmeníme. A so zmenou môžeme začať už tento piatok – 5.júna.

 

Viac na: www. unep.org, spracovala E.Kružliaková