Svetový deň životného prostredia 2016

06.06.2016 14:32

Už štyridsaťtri rokov si každoročne 5. júna, vďaka iniciatíve Organizácie Spojených národov (OSN), pripomíname Svetový deň životného prostredia (World Environment Day).

Tento deň je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. - 16. júna 1972 v Štokholme pod heslom Je len jedna Zem. Svetový deň životného prostredia sa oslavuje na  celom svete od roku 1973. Cieľom tejto iniciatívy je vyvolať vo vedomí i svedomí ľudí väčší záujem o problematiku životného prostredia, pretože jeho ochrana sa týka každého človeka.

Svetový deň životného prostredia je dňom   plným pestrých aktivít   ako sú „zelené“ koncerty, literárne a výtvarné súťaže na školách, sadenie stromčekov či rôzne upratovacie a recyklačné kampane. V mnohých krajinách je tento sviatok príležitosťou pre podpísanie či ratifikáciu dôležitých medzinárodných dohôd a niekedy vedie aj k vytvoreniu stálych vládnych štruktúr zaoberajúcich sa ekonomickým plánovaním a environmentálnym manažmentom. K 1. júnu 2016 bolo zaregistrovaných už 438 akcií na stránke https://www.wed2016.com/.

HLAVNOU TÉMOU pre Svetový deň životného prostredia 2016 je ŽIVOT PRE DIVOKÚ PRÍRODU, ktorá pre nás predstavuje výzvu k nulovej tolerancii pre obchodovanie s voľne žijúcimi živočíchmi. Zároveň má motivovať ľudí k tomu, aby podnikli vlastné kroky s cieľom pomôcť zachovať ich pre budúce generácie. Môžu to byť zvieratá alebo rastliny, ktoré sú ohrozené v ich okolí, alebo sú ohrozené na štátnej alebo globálnej úrovni. Žiaľ, veľa miestnych vyhynutí druhov nakoniec prispeje až k ich celosvetovému vyhynutiu!

Prekvitajúci nezákonný obchod s prírodnými produktami z tiel rastlín, či živočíchov narúša vzácnu biodiverzitu Zeme, okráda nás o naše prírodné dedičstvo a privádza tieto druhy na pokraj vyhynutia. Zabíjanie a pašovanie narúša ekonomiku, ekosystémy, poháňa organizovaný zločin a živí korupciu po celom svete.

Obchodovanie s voľne žijúcimi živočíchmi ohrozuje ikonické slony, nosorožce, tigre, gorily, morské korytnačky a mnoho ďalších druhov. Napríklad nosorožec jávsky (Rhinoceros sondaicus) je jedným z najvzácnejších cicavcov sveta. Podľa  údajov Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) z roku 2016, žije na Jáve v národnom parku Ujung Kulon posledných 63 jedincov. Posledný známy nosorožec jávsky žijúci mimo Indonéziu bol zastrelený v roku 2010 pytliakom vo Vietname. V roku 2011 bol nosorožec jávsky na území Vietnamu prehlásený za vyhynutého. Ďalším príkladom je tiger pásavý indický (Panthera tigris tigris) žijúci na území Sundarbanu (okolie ústia rieky Gangy) v Indii a v Bangladéši. Je rozšírený v severnej a strednej Indii, v Nepále a v Barme. Podľa Medzinárodnej únii na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) bol klasifikovaný ako ohrozený druh, pretože jeho populácia sa odhaduje na menej ako 2500 jedincov a stále klesá. Iné poddruhy tigra celkom vymizli z Turecka, Ázie a takmer z celej Číny. Dnes sú už tri poddruhy úplne vyhubené a na pokraji vyhynutia je tiger čínsky a v blízkej dobe to čaká aj tigra indického a sumatranského.

Do dnešných dní už zmizli ľudoopy (šimpanz, gorila, orangutan) z Gambie, Burkina Faso, Beninu a Togu a v ďalších krajinách sa ich populácie stále zmenšujú. Medzi menej známe obete obchodovania patria vtáky z čeľade zobákorožcovité (zoborožec) a cicavce radu šupinavcotvaré (šupinavec), rovnako aj voľne rastúce orchidey a dreviny ako palisander (spoločný názov pre kríky rodu Vauquelinia). Palisander indický (Dalbergia latifolia) s fialovohnedým drevom sa používa napr. k výrobe vysokokvalitných gitár, ale kedysi sa viac používal brazílsky palisander (Dalbergia nigra), ktorého export je v súčasnosti zakázaný.

Červený zoznam IUCN (tiež Červený zoznam ohrozených druhov) je zoznam ohrozených živočíchov a rastlín, ktorý Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) vydáva každé dva roky. Naposledy bol vydaný v júni 2014 a  zapísaných je v ňom 63 837 druhov, z ktorých 19 817 je ohrozených vyhynutím.

Obrovské úsilie o zastavenie nezákonného obchodu aj prostredníctvom osvetových kampaní, či investícií do lokálnej ochrany druhov, ako aj prostredníctvom vymáhania práva, zaznamenalo niekoľko úspechov. Avšak napriek tomu, mnoho druhov je stále ohrozených a bude to vyžadovať vytrvalé úsilie každého z nás, aby sa ich osud zvrátil.

Čo môžeme urobiť? Musíme pochopiť, že toto nelegálne obchodovanie spôsobuje nášmu životnému prostrediu, ale aj živobytiu a komunitám nemalé škody. Je nevyhnutné zmeniť naše návyky a správanie tak, aby dopyt po nelegálnych prírodných produktoch klesol na nulu. Potrebné je tiež neustále vyvíjať tlak na vlády a medzinárodné organizácie, aby zaviedli a presadzovali tvrdšie zákony a bojovali s tými, ktorí ich porušujú.

Ktokoľvek ste a kdekoľvek žijete, ukážte nulovú toleranciu k nezákonnému obchodu s voľne žijúcimi rastlinami a živočíchmi slovom i skutkom a prispejte tak k zmene.

 

Štátna ochrana prírody SR si pripomenie Svetový deň životného prostredia prostredníctvom svojich organizačných útvarov.

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne uskutoční 7. júna pre žiakov MŠ zo Žaškova terénny program Myšacia exkurzia zameraný na zmyslové spoznávanie života hraboša. Dňa 8. júna zrealizuje pre žiakov MŠ z Rajca výukový program Vodný kolotoč zameraný na spoznávanie vodného kolobehu v prírode. Dňa 10. júna uskutoční  pre študentov gymnázia z Kysuckého Nového Mesta terénny program zameraný na skúmanie kvality vody prostredníctvom odlovených vodných makrobezstavovcov.

Riešenie: 1) slon 2) palisandrové drevo – obr.1 ,vpravo hore,  3) zoborožec –  vták, 3 obr. vpravo  4)  šupinavec  - 3 obr. vľavo, 5) tiger  6) korytnačka 7)  nosorožec  8) orangutan

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy

Zdroj: https://wed2016.com

www.un.org, www.unep.org, www.enviroportal.sk

https://www.umele-stromy.sk/svetovy-den-zivotneho-prostredia-5.-jun,145.html

https://svet.sme.sk/c/3906593/osn-svetovy-den-zivotneho-prostredia-sa-tyka-kazdeho-cloveka.html

https://referaty-seminarky.sk/tiger-pasavy-indicky/