Svetový deň vtáctva 2016

01.04.2016 09:20

1. apríl – Svetový deň vtáctva

Po dlhej zime bez vtáčieho spevu je príchod jari a prílet sťahovavých druhov očakávanou udalosťou aj medzi širokou verejnosťou. Prílet prvých lastovičiek je symbolom príchodu jari a prebúdzania sa prírody. Slnečné lúče sú teplejšie, vo vzduchu cítiť vôňu pôdy a ranný spev vtákov už ohlasuje, že jar je tu.

V kalendári environmentalistu sa nachádza 1. apríl ako Svetový deň vtáctva. Jeho korene siahajú až do čias rakúsko-uhorskej monarchie. Založil ho slovenský prírodovedec Oto Hermann. Tento sviatok sa traduje od roku 1900 a pôvodne sa spájal aj s oslavou stromov. Vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku to bola aj zaujímavá akcia pre školy.

Dátum prvý apríl nie je náhodný, ale práve v tento deň, v roku 1906, bola podpísaná Medzinárodná konvencia o ochrane užitočného vtáctva. Apríl sa spája s príletmi sťahovavých vtákov a je tiež vhodným mesiacom na ich pozorovanie. Väčšina z nich prilieta k nám, na svoje hniezdiská, z Afriky, menej z Ázie. Ich počet sa odhaduje až na 30 miliónov.

Hlavným cieľom Svetového dňa vtáctva je zamerať pozornosť verejnosti na nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú vtáctvo a ich biotopy na celom svete. Ide najmä o rôzne bariérové prvky akými sú napr. elektrické vedenia, sklenené okná a steny, vysoké budovy. Preto ochrana vtáctva a ich biotopov, migračných trás, či odpočívadiel ako aj praktická pomoc pre zachovanie ich početnosti je dôležitá.

Prvé jarné prílety sťahovavých druhov vtákov

Prvé sťahovavé druhy vtákov sa objavujú už v druhej polovici februára. Ide o druhy, ktoré prezimovali v južnejších regiónoch Európy a každoročne sa na naše územie vracajú ako prvé. Sú to cíbiky, škovránky, škorce alebo holuby hrivnáky, ktoré počas miernejších zím u nás môžu aj prezimovať.

Prvé lastovičky boli v tohto roku pozorované 19. marca na Záhorí pri Jakubovských rybníkoch (údaje od Jána Svetlíka, Soni Nuhličkovej, Rudolfa Jurečka)a 20. marca na Považí v okolí Trenčína (Andrej Chudý). Prvé dva bociany biele boli pozorované už 1. februára v Spišských Vlachoch pri Hornáde (údaje od Milady Maťašovskej).

Návrat vtákov z teplých krajín je už v plnom prúde. Na Slovensku počas skorej jari pozorovaných už viac ako 30 sťahovavých druhov. Postupne k nám priletia ďalšie, ako napr. orol krikľavý, prepelica poľná, slávik alebo kukučka. V apríli už možno pozorovať tokajúce sluky, do svojich búdok sa vracajú dudok chochlatý, krakľa belasá, výrik lesný. Taktiež rybáre riečne si začínajú stavať hniezda na štrkových riečnych ostrovčekoch. Ako posledný obvykle prilieta hýľ karmínový - až z ďalekej Ázie.

Zaznamenávanie jarných príletov vtáctva

Dátumy jarných príletov vtáctva sledujú a zaznamenávajú ornitológovia zo Štátnej ochrany prírody SR i z mimovládnych organizácií ako napr. SOS/BirdLife Slovensko. Údaje o prílete môže zaznamenať aj verejnosť.  Formulár na zadávanie prvých jarných príletov, ako aj ďalšie informácie nájdete na stránke:  https://www.vtaky.sk/springarrivals

rodin rodinka bociana bieleho, foto: T. Flajs

Aktivity Správy NP Malá Fatra

„Pustovka – malý dravec vo veľkom meste“ – dlhodobý program environmentálnej výchovy učený pre menšie skupiny žiakov, hlavnou úlohou je pozorovanie sokola myšiara počas sezóny v roku 2016 (apríl-august), najmä v čase hniezdenia a výchovy mláďat. Sokol myšiar (ľudovo zvaný „pustovka“), je druh dravca, ktorý žije bezprostredne v okolí ľudských obydlí, často hniezdi na budovách, dokonca na balkónoch panelákov. Zároveň je to jeden z najčastejších „pacientov“ záchranných staníc pre živočíchy, najmä v hniezdnej sezóne, preto je dôležité tieto dravce nielen spoznať ale aj vedieť ako im v prípade ťažkostí správne pomôcť.

 

MŠ Vrútky – 31.3. 2016 sme realizovali program pre deti „Tajomstvo lesa“, súčasťou ktorého je aktivita "Strom je veľký dom". V rámci nej sa deti dozvedeli zaujímavosti zo života vtákov a iných obyvateľov lesa.

K oslave Svetového dňa vtáctva sa môže pridať každý z nás - napríklad aj tým, že zavesí do záhrady vtáčiu búdku, zasadí vo svojej záhrade strom, alebo zabráni vypaľovaniu trávy.

Búdka pre spevavce

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing.

ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy

Zdroj: SOS/BirdLife Slovensko www.vtaky.sk a https://www.vtaky.sk/springarrivals

https://www.enviroportal.sk/vyznamne-udalosti/482, https://nasaorava.sme.sk/, https://www.kamdomesta.sk/kosice