Svetový deň vody 2017

22.03.2017 14:42

SVETOVÝ DEŇ VODY 2017 – ODPADOVÁ VODA

Voda, ktorá tečie z kohútika je rovnaká ako voda, ktorá tu bola za čias dinosaurov, rovnaká ako voda, ktorú pil Shakespeare a rovnaká, aká tiekla okolo pyramíd, keď sa stavali. K dispozícii je totiž iba obmedzené množstvo vody na celom svete, je to obmedzený zdroj. Avšak, ľudia používajú čoraz viac vody, míňajú ju rýchlejšie a príroda sa snaží len držať krok. Ale dokedy.

Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov (OSN) schválilo na svojom 47. zasadnutí v 1992 v Rio de Janeiro rezolúciu, ktorá 22. marec vyhlásila za Svetový deň vody. OSN svoju pozornosť zameriava na riešenie problémov týkajúcich sa zásobovania pitnou vodou, na zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody a na zvýšenie účasti a spolupráce vlád, medzinárodných agentúr, mimovládnych organizácií a súkromného sektoru v tejto oblasti. Právo na prístup človeka k zdravotne nezávadnej vode je jedno zo základných práv človeka a hlavný atribút zdravého životného prostredia. Tento deň by teda mal byť oslavou vody, úcty a pokory k nej .

Prečítajte si viac v našej tlačovej správe.

 

PRIDAJTE SA AJ VY:

  • V tento deň sa rozhodnite šetriť vodou napr. pri umývaní riadu, splachovaní WC, namiesto kúpeľa vo vani sa osprchujte.
  • 22. marca si oblečte modrý odev  – môžete si napr. namaľovať časť tela na modro, vyzdobiť celú školu alebo kanceláriu do modra, upiecť modré koláče, piť modré nápoje či spievať blues!

Potom to šírte ďalej: 

1/ Ak máte 30 sekúnd ... choďte na sociálne siete a povedzte svetu, prečo ste modrý. Použite heslo #Blue4Water#                                     

2/ Pokiaľ máte 3 minúty ... nahovorte svojich kamarátov, aby si aj oni obliekli modrý odev počas Svetového dňa vody.

3/ Ak máte 3 hodiny ... zaregistrujte svoju akciu na stránke WaterAid  https://www.wateraid.org/uk/get-involved/blue4water,  na ktorej nájdete aj viac nápadov.