Svetový deň vody 2016

21.03.2016 11:07

22. marca 2016 -  Svetový deň vody.

Zameriava sa na:  identifikáciu problémov týkajúcich sa zásobovania pitnou vodou  a zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti
zachovania a ochrany zdrojov vody.

OSN určilo tému na  rok 2016  „Voda a zamestnanosť“  s podtémou  Lepšia voda, lepšia práca 

•  viac ako 1,5 miliardy ľudí dnes pracuje v odvetviach
s vodou
•  takmer všetky pracovné miesta sú závislé na vode
•  ochrana základných pracovných práv v súvislosti
s vodou
•  vzdelávanie nových odborníkov v oblasti vôd

Stiahnite si:

 

tlačová správa

 

plagátik

 Pozrite si: 

Svetový deň vody - oficiálny trailer