Svetový deň vody 2015

18.03.2015 11:35

Svetový deň vody (World Water Day)

ktorý si pripomenieme 22.marca, má tento rok heslo a zároveň hlavnú tému: „ Voda a udržateľný rozvoj“. Zdôvodnenie výberu hlavnej témy je zrejmé: „ Voda je prepojená so všetkými oblasťami nášho života, ktorými sa musíme zaoberať, aby sme si mohli vytvoriť budúcnosť takú, akú chceme“.

Práve prelínanie témy vody s rôznymi oblasťami nášho života je vyjadrené aj voľbou ďalších podtém tohtoročného Svetového dňa vody:

 

Voda znamená zdravie – čisté ruky môžu zachrániť tvoj život

Voda znamená prírodu – ekosystémy sú v samom srdci globálneho kolobehu vody

Voda znamená potravu – na dva steaky sa spotrebuje 15 000 litrov vody

Voda znamená energiu – voda a energia sú nerozluční priatelia

Voda znamená rovnoprávnosť – každý deň ženy „venujú“ 200 miliónov hodín preprave vody

Voda znamená rozvoj miest – každý týždeň sa do miest na celom svete prisťahuje milión ľudí

Voda znamená priemysel – na výrobu 1 auta sa spotrebuje viac vody ako na napustenie bazénu.

 

Ľudstvo potrebuje vodu: „ Kvapka vody je mnohotvárna. Kvapka vody má veľkú silu. Každá kvapka vody je potrebná“. Voda podmieňuje udržateľný rozvoj v samej jeho podstate. Vodné zdroje a množstvo úžitkov, ktoré poskytujú, podporujú znižovanie chudoby, ekonomický rast a udržateľnosť kvality životného prostredia. Od potravy, ľudského zdravia a zdravia našich ekosystémov, po energetickú bezpečnosť, voda prispieva k zlepšeniu sociálnej úrovne a rastu, a tak ovplyvňuje životy všetkých ľudí na Zemi. Stále platí, že: „Voda je život “.

 

Śkola ochrany prírody vo Varíne sa zapojí do osláv Svetového dňa vody ponukou svojich „vodných“ environmentálnych programov pre školy:

  • Vodný kolotoč - trojica hravých vodných kvapiek Vám predstaví svoje vodné putovanie – kolobeh vody v prírode. Program je určený pre MŠ a 1. stupeň ZŠ.

  • Za všetkým hľadaj vodu – program pre starších žiakov, prostredníctvom ktorého prídeme na to, že denne spotrebujeme oveľa viac vody ako sme si doteraz mysleli.

 

 

Spracovala: E. Kružliaková, podľa www.chmi.cz