Svetový deň sťahovavého vtáctva

30.04.2014 22:18

Tento vtáčí svetový deň oslavujú ľudia po celom svete od roku 2006. Svetový deň sťahovavého vtáctva ( World Migratory Bird Day), ktorý bude v dňoch 10 – 11.5. 2014 má viesť k zvyšovaniu povedomia verejnosti o sťahovavom vtáctve a jeho význame v rôznych ekosystémoch, a zdôrazniť potrebu ochrany sťahovavých vtákov a ich stanovíšť.

 

 

Od roku 2006 sa každoročne druhý májový víkend organizujú vo všetkých kútoch sveta verejné akcie v podobe rôznych festivalov vtáctva, vzdelávacích programov, prednášok a pozorovaní vtáctva v ich prirodzenom prostredí. Hlavnou témou tohto ročníka je: Sťahovavé vtáctvo a cestovný ruch.

Správa Národného parku Malá Fatra, Škola ochrany prírody vo Varíne v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach Vás pri príležitosti Svetového dňa sťahovavého vtáctva pozývajú na putovnú výstavu o jednom z najznámejších sťahovavých druhov vtákov – o bocianovi bielom.

Výstava s názvom „Aha deti, čo to letí“, v budove Správy Národného parku Malá Fatra potrvá od 5. mája do 6. júna 2014. Veríme, že sa o bocianovi bielom, ktorý sa často vyskytuje v blízkosti ľudských obydlí, prostredníctvom tejto výstavy dozviete ešte veľa noviniek a zaujímavostí z jeho života.