Svetový deň mokradí 2014

28.01.2014 22:37

2. február si každý rok pripomíname ako Svetový deň mokradí. V tento deň sa každoročne organizuje kampaň Ramsarského dohovoru.

 

Organizácia spojených národov vyhlásila rok 2014 za Medzinárodný rok rodinného poľnohospodárstva a preto si Ramsarský dohovor vybral pre Svetový deň mokradí v roku 2014 tému Mokrade a poľnohospodárstvo.

Mokrade a ich využívanie často úzko súvisia s poľnohospodárstvom, táto téma je teda pre Ramsarský dohovor veľmi významná. Slogan našej kampane znie MOKRADE A POĽNOHOSPODÁRSTVO: PARTNERI PRE RAST.

Kladie dôraz na potrebu spolupráce medzi sektormi ochrany mokradí a poľnohospodárstva (a samozrejme aj vodného hospodárstva) na dosiahnutie najlepších spoločných výsledkov.

Mokrade sú často vnímané ako bariéra pre poľnohospodárstvo a stále pokračuje ich vysušovanie a kultivovanie pre získanie poľnohospodárskej pôdy.

Ale dôležitosť úlohy mokradí pri podpore poľnohospodárstva je stále zrejmejšia a existujú už aj úspešné poľnohospodárske postupy, ktoré podporujú existenciu mokradí.


(kliknutím na obrázok ho zväčšite)

Informačný leták na stránke Ramsarského dohovoru (www.ramsar.org) sa zameriava na rôzne typy poľnohospodárstva, na vplyvy poľnohospodárstva na mokrade a na niektoré úspešné metódy používané k zníženiu negatívnych dopadov, na zachovanie mokradí a obnovu degradovaných mokradí v poľnohospodárskej krajine.

 

Spracovala z podkladov www.ramsar.org:

ŠOP SR, Správa NP Malá Fatra, Ing. Miriam Balciarová