Svetový deň divej prírody 2017

03.03.2017 09:56
VYPOČUJME SI HLASY MLADÝCH – TÉMA SVETOVÉHO DŇA DIVEJ PRÍRODY 2017

Strata prirodzeného biotopu, intenzívne poľnohospodárstvo, zmena klímy, pytliactvo a ilegálny obchod patria dnes medzi najväčšie hrozby pre voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny. Poukázať na tieto skutočnosti a priblížiť ich širokej verejnosti, to je cieľom Svetového dňa divej prírody, či skôr lepšie preložené Svetového dňa voľne žijúcich zvierat a voľne rastúcich rastlín (World Wildlife Day).

3. marec – SVETOVÝ DEŇ DIVEJ PRÍRODY

vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov (OSN) na svojom 68. zasadnutí v roku 2013. V tento deň bol v roku 1973 vo Washingtone podpísaný Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (známy pod skratkou CITES - Convention  on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

TÉMA V ROKU 2017

Témou tohtoročných osláv je „VYPOČUJME SI HLASY MLADÝCH“. Takmer štvrtina svetovej populácie je vo veku medzi desiatym a dvadsiatym štvrtým rokom, preto je potrebné vynaložiť čo najväčšie úsilie, aby sme podporili mladých ľudí, ako budúcich lídrov, či ľudí s rozhodovacou právomocou v celosvetových otázkach, aby konali ako na lokálnej, tak i na globálnej úrovni pri ochrane ohrozených voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.

Prečítajte si viac v našej tlačovej správe.

 

K oslavám Svetového dňa divej prírody sa pridala aj Správa NP Malá Fatra a Škola ochrany prírody Varín, ktoré pre 2. stupeň ZŠ (7. – 9. roč.), SŠ, pripravili výukový program  ZVIERATÁ V OHROZENÍ.

Program bude prebiehať od 10. – 31. marca 2017 na Správe Národného parku Malá Fatra vo Varíne.

Žiaci sa v ňom dozvedia o príčinách vymierania druhov, čo je to CITES, predstavíme si vyhynuté druhy vo svete, ohrozené druhy na Slovensku, uskutočníme aktivitu čo ich ohrozuje, prípadné iné. Tému dopĺňajú rôzne videá. Súčasťou programu sú aj názorné ukážky zadržaných predmetov, ktoré zapožičal Colný úrad v Banskej Bystrici. Dňa 10.3. sa uskutoční program pre ZŠ Brodno, dňa 16. 3. pre 9. roč. ZŠ Varín, dňa 28.3. pre Gymnázium bilingválne Žilina a dňa 31.3. pre 7 roč. ZŠ Divina.