Svetový deň divej prírody 2016

02.03.2016 20:51

Budúcnosť voľne žijúcich živočíchov je v našich rukách

 

Už po tretí krát si na celom svete budeme 3. marca pripomínať a oslavovať Svetový deň divej prírody, teda skôr Svetový deň voľne žijúcich živočíchov a rastlín (World Wildlife Day).

Prečo práve 3. marca?

V roku 2013 vybralo valné zhromaždenie OSN tento dátum preto, lebo v roku 1973 bol  v tento deň vo Washingtone podpísaný medzinárodný dohovor CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.

Čo zabezpečuje dohovor CITES?

Dohovor CITES predstavuje jeden z najsilnejších nástrojov pre zachovanie biodiverzity prostredníctvom regulácie medzinárodného obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi a voľne rastúcimi rastlinami.  V súčasnosti k nemu pristúpilo 181 krajín sveta a na Slovensku je uplatňovaný od roku 1992.

Medzinárodne sa obchoduje s tisíckami druhov a ľudia ich využívajú v bežnom živote ako potraviny, pri zdravotnej starostlivosti, pri ekoturistike, v domácnostiach,  v kozmetike alebo v móde. CITES reguláciou medzinárodného obchodu s viac ako 35 000 druhmi rastlín a živočíchov, vrátane ich derivátov a produktov z nich, zabezpečuje ich prežitie vo voľnej prírode. Tieto druhy majú  význam pre existenciu miestnych obyvateľov a globálne životné prostredie. Prostredníctvom systému vydávania dovozných a vývozných povolení sa snaží zabezpečiť, aby bol medzinárodný obchod so zaradenými druhmi trvalo udržateľný, legálny a sledovateľný. V rámci Slovenska sú  zaradené do príloh dohovoru CITES druhy ako medveď hnedý, rys ostrovid, vydra riečna, orol skalný, bocian čierny, jasoň červenooký, pijavica lekárska, črievičník papučkovitý, medvedica lekárska a iné.

stiahnite si informačný leták - Rady pre cestovateľov

Aká je tohtoročná téma?

Témou tohtoročných osláv je Budúcnosť voľne žijúcich živočíchov je v našich rukách“. Rastliny a živočíchy sú vo svojich prekrásnych a mnohotvárnych formách nenahraditeľnou súčasťou prírodných ekosystémov, ktoré je potrebné udržať pre súčasnú, ale aj budúce generácie.

  

(kliknutím na obrázok si stiahnete plagátik vo formáte pdf)

Pod témou je slogan zameraný na ochranu afrických a ázijských slonov „Budúcnosť slonov je v našich rukách“. V minulom storočí žilo v Afrike 3 až 5 miliónov slonov, v roku 2007 sa ich počet odhadoval na 472 000 až 690 000 kusov (podľa správy z 2007 INCN African Elephant Specialist Group). Nelegálny lov slonov je v Afrike monitorovaný od roku 2002. V rokoch 2010 až 2012 bolo kvôli klom (slonovine) zabitých 100 000 slonov afrických.

Najväčšími hrozbami pre voľne žijúce živočíchy je strata ich biotopu, intenzívne poľnohospodárstvo, pytliactvo a obchod poháňaný nadnárodnými skupinami organizovaného zločinu. Nielen vlády, zákonodarcovia, colníci, ochranárske štátne a mimovládne organizácie majú vyvíjať úsilie na ochranu voľne žijúcich živočíchov. Je tiež na každom občanovi prispieť k ochrane voľne žijúcich živočíchov a ich biotopov napr. odmietnutím kúpy nelegálne získaných rastlín a živočíchov, alebo výrobkov z nich. Všetci máme svoju rolu.

Takže sloganom Svetového dňa voľne žijúcich živočíchov a rastlín môže byť aj „Budúcnosť medveďov je v našich rukách“, „Budúcnosť sokolov je v našich rukách“ alebo „Budúcnosť voľne rastúcich orchideí je v našich rukách!

Ako sa do osláv zapojila správa?

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne uskutočnila 24. februára interaktívne programy pre školy venované poznávaniu a ochrane vtáctva. Žiaci 3. ročníka  ZŠ Lichardovej v Žiline absolvovali program so zážitkovými aktivitami Prečo má bocian dlhé nohy?, v rámci  ktorého sa naučili poznávať vtáky podľa hlasov, dozvedeli sa ako ich chrániť a ako pomôcť poranených vtákom a živočíchom. Žiaci 5. ročníka  sa dozvedeli zaujímavosti  o vtáčom sťahovaní a čo je vtáčia kriminalita, učili sa poznávať vtáky a tiež ako chrániť a pomôcť poranených živočíchom.

Ako sa môžete zapojiť vy?

Uvádzame zopár návrhov ako sa do osláv môžete zapojiť aj vy. Môže to byť tak jednoduché ako len jedno kliknutie na vašom PC, či mobilnom telefóne, alebo urobiť malú akciu s cieľom pomôcť šíriť túto myšlienku.

1.      Zverejnite náš plagátik k Svetovému dňu divej prírody na vašom webe, zaveste na sociálnu sieť (Facebook, Twitter atď.) plagátik so správou – „100 000 slonov afrických v rokoch 2010 až 2012 bolo zabitých kvôli klom – ich záchrana je v # našich rukách! #WWD2016. Alebo sa s plagátikom odfoťte a rozpošlite obrázky.  Svetový deň voľne žijúcich živočíchov a rastlín môžete nájsť aj na Facebooku: https://www.facebook.com/WorldWildlifeDay alebo na https://www.facebook.com/cites

2.      Navštívte národný park, chránenú krajinnú oblasť alebo zoologickú, botanickú záhradu, či múzeum.

3.      Zorganizujte besedu na danú tému vo vašej škole, univerzite, knižnici, klube.

4.      Zorganizujte výstavu fotografií, výtvarnú súťaž, alebo premietanie filmov s danou tematikou. Krátke video o zabíjaní nosorožcov je zverejnené na https://www.wildlifeday.org/content/outreach-material.

5.      Podporte lokálny projekt zameraný na ochranu prírody.

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing.; ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy

Zdroje informácií: https://www.wildlifeday.org, www.cites.org a www.cites.sk., www.facebook.com / CITES . https://news.nationalgeographic.com/news/2014/08/140818-elephants-africa-poaching-cites-census/