Svetový deň divej prírody 2014

19.02.2014 15:39

Svetový deň divej prírody - World Wildlife Day.

 

V tomto roku budeme po prvýkrát oslavovať Svetový deň prírody ( World Wildlife Day). Každoročne mu bude venovaný 3.marec. Deň, keď bol v roku 1973 vo Washingtone podpísaný medzinárodný dohovor CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.

Cieľom dohovoru je postaviť svetový obchod s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín pod spoločnú kontrolu všetkých štátov sveta tak, aby sa dosiahla ich ochrana pred úplným vyhubením vplyvom bezohľadného získavania pre obchodné účely. V súčasnosti k nemu pristúpilo viac ako 160 krajín sveta. Približne 5 000 druhov živočíchov a 28 000 druhov rastlín je pod ochranou CITES.

Na Slovensku je dohovor CITES uplatňovaný od roku 1992. Legislatíva upravuje podmienky na dovoz, vývoz, opätovný vývoz, tranzit a komerčné využívanie exemplárov druhov živočíchov zaradených v prílohách CITES a ďalšie opatrenia na zabezpečenie ich ochrany a evidencie na území Slovenskej republiky.

Svetový deň prírody 2014 poskytne príležitosť:

  • upozorniť na množstvo krásnych a rozmanitých foriem voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
  • zvýšiť povedomie o mnohých výhodách, ktoré voľne žijúce živočíchy poskytujú ľuďom
  • zvýšiť povedomie o naliehavej potrebe zintenzívniť boj proti trestnej činnosti, ktorej obeťami sú voľne žijúce živočíchy a ktorá má rozsiahle ekonomické, environmentálne  a sociálne dopady.

Správa NP Malá Fatra Vám pri príležitosti Svetového dňa prírody ponúkne dve prednášky:

  1. Zvieratá v ohrození

  2. Vtáčia kriminalita

Svetový deň prírody môžete nájsť aj na Facebooku: https://www.facebook.com/WorldWildlifeDay

Zdroje informácií: www.cites.org a www.cites.sk.

 

Pri prehliadaní horeuvedených stránok neprehliadnite logo CITES-u, ktoré znázorňuje slona, ktorého kly sú napriek zákazu medzinárodného obchodu stále dôvodom na zabíjanie alarmujúceho počtu slonov.

Erika Kružliaková

 

 

-ek-