Siedme medzinárodné sčítanie bociana bieleho

09.04.2014 10:57

Siedme medzinárodné sčítanie bociana bieleho v areáli jeho hniezdneho rozšírenia.

 

Prvé sčítanie bociana bieleho v areáli jeho hniezdneho rozšírenia sa uskutočnilo v roku 1934. Od roku 1974 boli opätovne organizované sčítacie akcie v desaťročných intervaloch. Posledné sčítanie bolo v rokoch 2004 a 2005.

Sčítanie prebehlo v 33 krajinách. Údaje zo zvyšných 11 krajín, kde bociany hniezdia, boli použité zo sčítania ešte v roku 1994 alebo prepočtom na plochu krajiny.

Výsledky 6. medzinárodného sčítania hovoria o existencii 233 000 párov bociana. Svedčia o celkovom náraste populácie zo 166 000 párov zistených v roku 1994 až o 40%. Výnimku tvoria zistenia v Dánsku a Bosne a Hercegovine.

Populácia bociana bieleho na Slovensku je ako v jednej z mála krajín sledovaná každoročne. Sčítanie párov realizujeme prostredníctvom spolupracovníkov a verejnosti. Výsledky sú spracované každoročne v Informačnom spravodajcovi a zverejňované na internetovej stránke www.bociany.sk. Tu nájdete aj údaje z minulých rokov v štatistike Atlasu hniezd.

V roku 2014 sa uskutoční v poradí už 7. medzinárodné sčítanie bociana bieleho. Koordinátorom je nemecká organizácia NABU, finančne ho podporuje BirdLife Partner Veľká Británia a organizačne ho zabezpečuje Michael Otto Institut v Bergenhusene v Nemecku.

Očakávame, že sa aj Vy zapojíte do sčítania a prispejete údajmi o hniezdach bocianov zo Slovenska.

 M.Fulín

Kliknutím na plagátik si ho stiahnete vo formáte pdf.