Realizácia menežmentových opatrení pri Párnici

21.11.2017 14:03

Jesenné obdobie je vhodné na rôzne manažmentové opatrenia v území. V tomto období zamestnanci S NP Malá Fatra čistia vzácne orchideové lúky od náletových drevín ale aj reprodukčné plochy pre obojživelníky. Práve obojživelníky patria do skupiny veľmi zraniteľných živočíchov, takže každé ich ,,jarné miesto lásky" je potrebné nejakým vhodným spôsobom udržiavať. Takýchto lokalít s hromadným jarným výskytom v NP Malá Fatra je len niekoľko. Žiaľ dlhodobé trendy početnosti týchto živočíchov nie sú vôbec optimistické. Podpisuje sa pod to zmena vo využívaní krajiny, ale aj zhustenie napr. dopravnej siete.

Jednou z pár lokalít, ale o to významnejšou, je reprodukčná plocha neďaleko obce Párnica. V jarnom období sú obe strany cesty lemované dočasnou bariérou pre migrujúce obojživelníky. Tieto prechádzajú zo svojich zimných stanovíšť v okolí riečky Zázrivky snažiac sa prekonať všetky úskalia v dosiahnutí cieľa v malom jazierku. Pripravená fólia slúži práve pre krátkodobé zadržanie živočíchov a v ich fyzickom, bezpečnom transporte na miesto rozmnoženia. Bez každoročného čistenia brehov jazierka od náletových drevín a výmladkov vŕb by toto znamenalo pravdepodobne zánik lokality. Vypílením nepotrebných drevín sa jednak zabráni úniku jarnej vody z lokality, ale môže to sťažiť prístup aj predátorom čakajúcich na roztúžené žaby. Čistenie nemôže z logických dôvodov byť vykonávané v jarnom období a jesenné obdobie je na to najvhodnejšie.

V súčasnej dobe Správa NP rieši aj prekládku hniezda bocianov bielych neďaleko Žiliny, takže vypílené náletové dreviny budú využité aj na vypletenie nového hniezda.

Text a foto: T. Flajs

Viac fotiek nájdete na FB stránke NP Malá Fatra.