Pripravujeme dve brigády pre dobrovoľníkov

18.06.2014 14:39

1. brigáda
V čase 11. – 13. júla 2014. organizuje mimovládna organizácia SCPS - Slovenská spoločnosť
pestovateľov mäsožravých rastlín, v spolupráci so Správou NP Malá Fatra kosenie územia
európskeho významu Uhoľníky.
Uhoľníky sa nachádza v katastrálnom území Turany,
chránime tu prechodné rašeliniská s výskytom kriticky ohrozeného druhu rosička anglická.
Deň brigády, prípadne ďalšie inštrukcie pre záujemcov o účasť budú v blízkej budúcnosti
upresnené.

2. brigáda
Ako už po dva roky, aj tento rok organizujeme brigádu v Prírodnej rezervácii Šujské
rašelinisko a na Vraninách.
Bude dvojdňová a bude sa konať 18.-19. júla 2014. Presné
inštrukcie nájdete čoskoro na tejto stránke.

A.Dobošová