Príbehy medvedice Fatry – nový program pre MŠ

11.10.2016 14:34

Veľké šelmy  - medveď, vlk, rys - od pradávna pútali pozornosť človeka. Ľudia ho vnímali ako potravného konkurenta, ich utajený život v lese zároveň vzbudzoval strach. Tento strach z neznáma priviedol veľké šelmy v Európe na pokraj vyhubenia. Dnes už snáď nikto nepochybuje o ich význame pre našu prírodu a tak stojíme pred otázkou, ako nájsť cestu ku vzájomnému bezkonfliktnému spolunažívaniu. Jednou z ciest je vzdelávanie,pretože najväčší strach máme z nepoznaného. Ak strach nahradí rešpekt, je to prvý krok k prijatiu faktu, že veľké šelmy sú súčasťou našej krajiny.

Z trojice veľkých šeliem sme si ako modelový druh vybrali medveďa nie náhodou. Medveď je v súčasnej dobe asi najviac „na očiach“.  Spôsob jeho života a človekom zapríčinené okolnosti ho neraz privedú do blízkosti ľudských sídiel, a tak býva najčastejším predmetom bulvárnych titulkov. Objektívne informovanie je preto dôležité pre vyváženie negatívneho imidžu. Ďalšia vec, prečo sme si vybrali medveďa, je tá, že v Malej Fatre prebieha jeho dlhodobý systematický vedecký výskum. Máme tak k dispozícii cenné poznatky využiteľné aj v environmentálnej výchove.

Pre základné a stredné školy je určený program  "Medveď - kráľ zvierat" , ktorý prebieha v ročných cykloch. Školy pracujú samostatne počas celého školského roka, pričom majú na výber rôzne aktivity, ktoré môžu realizovať napríklad formou projektov. Pozrite si vyhodnotenie programu za rok 2015/2016.

Pre materské školy sme pripravili nový program „Príbehy medvedice Fatry“ v trvaní približne jednej hodiny. Deti spoznajú biológiu medveďa -  jeho život počas jedného roka prostredníctvom príbehu, ktorý im porozpráva maňuška - medvedica Fatra. Medvedica zároveň zažije rôzne situácie, z ktorých deti zistia, že aj človek sa musí správať zodpovedne, aby sa minimalizovali vzájomné konflikty.  Deti sa stotožnia s jej príbehom a pozrú sa na konflikt očami medveďa. Súčasťou programu je aj spoločný tanec „medveďku daj labku“ :-) Na záver sa v prezentácii deti dozvedia, že príbeh je skutočný. V lesoch Malej Fatry sa stále potuluje medvedica s menom Fatra a dokonca ju uvidia aj na záberoch z fotopascí. Zároveň im tak ukážeme moderné metódy, vďaka ktorým sme sa toľko o medveďoch dozvedeli (fotopasce, telemetria).

Program sme prvý krát skúšobne prezentovali predškolákom v materskej škole vo Varíne. Ako to dopadlo si môžete pozrieť na priložených fotografiách. Materskej škole ďakujeme za možnosť prísť vyskúšať si program a deťom patrí naša vďaka za ich úžasnú spätnú väzbu.

Výukový program pre MŠ (ako aj ostatné naše programy) si môžete objednať minimálne 7 dní vopred telefonicky na čísle 041/507 14 13 alebo mailom na adrese skopvarin@sopsr.sk.

Gabriela Kalašová