Prezentácia o inváznych rastlinách pre gymnazistov

14.10.2016 11:23

Gymnazisti z Kysuckého Nového Mesta ako prvý dňa 12.10.2016 absolvovali náš nový výkuový program o inváznych rastlinách. Súčasťou programu je aj výstava a rôzne interaktívne aktivity.  Vzdelávanie v tej oblasti je veľmi dôležité, pretože najmä vďaka nevedomosti dochádza k rozširovaniu týchto druhov, ktoré majú potenciál negatívne ovplyvňovať pôvodnú flóru. Program pripravila a lektorovala Mirka Balciarová.

Viac informácií o inváznych druhoch je možné najsť na stránke Štátnej ochrany prírody SR  https://www.sopsr.sk/invazne-web/