Pozvánka na tvorivé dielne

05.02.2015 11:04

Tvorivá dielnička Vartvorka

Vás pozýva na veselé tvorenie

Kde sa stretneme? V budove Správy Národného parku Malá Fatra a Školy ochrany prírody vo Varíne, na Hrnčiarskej ulici č.197

Kedy: 18.2.2015, od 14:00 do 16:00

Čo budeme stvárať? Papierové rybičky a ryby. Prečo práve rybky? To Vám prezradíme na stretnutí

Čo si priniesť so sebou? Postačí plášť alebo iné oblečenie, ktorého Vám nebude ľúto, ak ho pofarbíte

Materiál a pomôcky: zabezpečíme my – Škola ochrany prírody a OZ Tilia

Záväzne sa nám prihlasujte do 15.2.2015 ( vrátane) na adrese: erika.kruzliakova@sopsr.sk

Maximálny počet účastníkov:12 (vo veku od 7 do 12 rokov)

Cena: 2 eurá (splatné až na mieste) Tešíme sa Vašu návštevu!