Pohánkovec japonský - likvidácia invázneho druhu

23.09.2016 08:49

Je čas na likvidáciu nebezpečného invázneho druhu pohánkovec japonský (Fallopia japonica) chemickými postrekmi.

Určite ste si ho už všimli, vytvára husté porasty okolo potokov, ciest, okrajov lesov v obciach. Kde rastie, neprežijú iné rastliny, postupne ich vytláča zo svojho okolia. Teraz je najlepšie viditeľný, pretože kvitne bielymi kvetmi v bohatých súkvetiach.

Chemickú likvidáciu používame, keď rastlina začína vytvárať väčšie trsy a porasty a mechanické metódy ničenia sú neúčinné. Rastlinu počas vegetačného obdobia ponechávame bez zásahu. K postrekom pristupujeme na jeseň v čase najväčšej tvorby listovej plochy, keď rastlina končí kvitnutie. V tomto období vložila množstvo energie do kvitnutia a sťahuje nahromadené živiny z listov do podzemkov – pripravuje sa na prezimovanie. Touto cestou putuje aj herbicíd, ktorým rastlinu postriekame. Používame registrované prípravky na ochranu rastlín (herbicídy). Zvyčajne je potrebné vykonať opakovanú aplikáciu. Ošetrený porast sa počas zimy nechá premrznúť a potom odstrániť. Možno využiť aj metódu vpichu koncentrovaného prípravku do stoniek (injekčná metóda).

Ku chemickej likvidácii pristupujeme neradi, pokusy a prax však ukázali, že mechanické ničenie pohánkovca je účinné len na likvidáciu ojedinelých mladých jedincov. Musí byť veľmi dôkladné, vrátane likvidácie biomasy, keďže z každého zachovaného kúska stonky alebo podzemku môže vzniknúť nová rastlina.

Okrem pohánkovca japonského platia tieto pravidlá aj pre pohánkovec sachalinský (Fallopia sachalinensis) a pohánkovec český (Fallopia ´ bohemica)

Stránka, kde sa môžte o inváznych druhoch dozvedieť viac:

https://www.sopsr.sk/invazne-web/


A. Dobošová