Podozrenie na aplikáciu karbofuránu

14.06.2016 11:10

Pri kontrole hniezd orla skalného v kompetenčnom území Správy NP Malá Fatra boli nájdené na jednom hniezde zbytky peria z holuba, pravdepodobne otrávené karbofuránom (charakteristické pre karbofurán je fialové zafarbenie návnady). Vzorky peria boli odobrané na analýzu. Mláďa aj rodičia sú v poriadku, čo môže byť vďaka tomu, že orly dokonale ošklbávajú svoju korisť od peria a tak sa pravdepodobne predišlo požitiu jedu.

Karbofurán je vysoko toxický jed, ktorý sa v minulosti používal v poľnohospodárstve ako pesticídny prípravok. Od roku 2008 je v Európe zakázaný vzhľadom na jeho toxicitu.Je to nervový jed, požitím karbofuránu obeť hynie v kŕči vo veľkých bolestiach, smrť nastáva v dôsledku udusenia.  V posledných rokoch pribúdajú prípady otravy týmto jedom, pričom častou obeťou sú ohrozené druhy vtákov. Návnady vykladajú určité skupiny ľudí s nedostatočnými vedomosťami o potravných nárokoch dravcov, za účelom údajnej ochrany zveri. V tomto roku boli takéto návnady zistené na viacerých lokalitách na Slovensku pri hniezdach sokolov sťahovavých, čo vrhá podozrenie na úmyselné usmrcovanie týchto dravcov.

podklady a foto: J. Korňan