Poďakovanie za pomoc pri monitoringu návštevnosti

24.09.2014 21:19

POĎAKOVANIE ZA POMOC PRI MONITORINGU NÁVŠTEVNOSTI

 

Touto cestou chcem úprimne poďakovať všetkým, ktorý sa zapojili do monitoringu návštevnosti 2014 – dobrovoľníkom, členom stráže prírody aj pracovníkom Správy NP Malá Fatra.

 

Tento rok sa vykonávalo sčítanie pôvodnou metodikou v lokalite Tiesňavy, Snilovské sedlo a Medziholie. V lokalite Diery skúšame nový prístup.

 

Na základe uvedených údajov možno posúdiť zaťaženosť lokalít rekreačnou návštevnosťou a tento rok bude zaujímavé aj porovnanie premávky vo Vrátnej doline pred a po povodni a zosunutí mury z 21.7.2014.

 

Ešte raz všetkým veľká vďaka.

 

Za Správu NP Malá Fatra Lucia Sibilová