Orol krikľavý - úspešné dohľadanie hniezd

28.09.2015 13:40

Okrem iných druhov sme tento rok venovali našu pozornosť aj orlovi krikľavému. Podarilo sa nám dohľadať hniezda 3 párov týchto orlov, štvrtý pár, hniezdiaci hlboko v doline, sa dohľadať nepodarilo. Orol krikľavý je u nás relatívne početný, jeho vzácnosť spočíva vo veľmi malom areály rozšírenia - hniezdi len v časti strednej a východnej Európy, v Turecku a Zakaukazsku. V ostatných asi 15 rokoch sme na Slovensku zaznamenali zreteľný pokles početnosti populácie. Dlhodobé ustupovanie od poľnohospodárskeho využívania krajiny ho oberá o loviská, stále sú zaznamenávané ojedinelé prípady zástrelov, trávenia i vykrádania mláďat z hniezd. Pre znižovanie strát spôsobených rušením a poškodzovanie hniezdísk lesohospdárskou činnosťou je nevyhnutný aktívny manažment a permanentná spolupráca s obhospodarovateľmi lesov.

„Najorlovitejší orol“, „lúčny orol“, to je orol krikľavý.

Text a foto: Ján Kicko