Október v spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline

26.09.2017 09:33

TÝŽDEŇ S NÁRODNÝM PARKOM MALÁ FATRA

pri príležitosti 50. výročia ochrany prírody v Malej Fatre,  v dňoch 24. – 27. októbra 2017 v Krajskej knižnici v Žiline.

Pre verejnosť sme pripravili sériu hodinových prednášok v dňoch 23. - 26.10.2017 zo začiatkom o 16:00, ktoré budú realizovať pracovníci správy národného parku.

  • Pondelok 23.10.2017 - Výskum o ochrana medveďa hnedého v Malej Fatre, RNDr. Michal Kalaš - riaditeľ Správy NP
  • Utorok 24.10.2017 - Lesy Malej Fatry a hospodárenie v nich,  Ing. Peter Cáder, Ing. Ján Kicko PhD.
  • Streda 25.10.2017 - Činnosť strážnej služby v Malej Fatre, Mgr. Michal Babnič
  • Štvrtok 26.10.2017 - Rehabilitácia živočíchov v pôsobnosti Správy NP Malá Fatra, Bc. Pavol Žídek, Roald Tretiník

Pre vopred prihlásené školy sa budú v dňoch 24. – 27. októbra 2017 realizovať hodinové prezentácie (ZŠ a SŠ) a tvorivé dielne (pre predškolákov z MŠ) -   (viac infomácií a prihlasovanie)

 

VÝSTAVA DETSKÝCH VÝTVARNÝCH PRÁC

z predchádzajúcich ročníkov ekovýchovných programov MEDVEĎ HNEDÝ – KRÁĽ ZVIERAT a BOCIAN bude inštalovaná od 29. septembra do 27. októbra 2017.