Ohrozované obojživelníky

17.03.2015 22:21
Každoročne s prvými jarnými dňami sa na niektorých miestach môžeme stretnúť s migráciou obojživelníkov. Väčšinou sú v blízkosti malých riek, na podmáčaných lúkach či iných mokradiach, kam sa obojživelníky sťahujú z dôvodu rozmnožovania zo širšieho okolia. Tieto lokality sú veľmi dôležité. Je známa vernosť obojživelníkov k miestu, kde sa vyvinuli. Ak takéto miesto zanikne, dochádza k ohrozeniu lokálnych populácií. Vzhľadom na značnú citlivosť obojživelníkov ku zmenám prostredia, predstavujú tieto nenápadné tvory dôležité bioindikátory kvality úrovne životného prostredia.
 
Veľkým problémom je fragmentácia územia, ktorá spôsobuje oddelenie reprodukčných lokalít od miest zimovania. Nastane to hlavne vtedy, keď sa rodné jazierko nachádza vedľa frekventovanej cesty cez ktorú žaby musia prejsť. Pri migrácii cez takúto komunikáciu dochádza k hromadným úhynom chránených živočíchov. 
V územnej pôsobnosti S NP Malá Fatra sa nachádza problémový úsek na ceste Párnica - Zázrivá (č. ll/583), kde od riečky Zázrivky tiahnu skokany hnedé (Rana temporaria) do jazierka pri ceste.

Pracovníci Správy parku každoročne ošetrujú tento úsek zábranami proti vnikaniu obojživelníkov na cestnú komunikáciu. Pozdĺž cesty sa osadia ochranné fólie a vykopú plytké jamky do ktorých skokany skĺznu. Z nich putujú skokany vo vedrách do reprodukčného jazierka. 
Všetky jedince sa počítajú, takéto počty pomáhajú pri stanovení dlhoročných trendov v početnosti týchto zraniteľných živočíchov. 
Na tejto lokalite sa počas jarnej migrácie prenesie okolo tisíc jedincov. V nedávnej minulosti tu bol zistený prudký pokles počtov skokanov, v súčasnej dobe sú ich stavy vyrovnané. Počas prvého dňa sa podarilo preniesť do jazierka 36 párikov, 8 samíc a 6 samcov skokana hnedého. 
Žaby i pre svoju neobľúbenosť u človeka patria medzi užitočné živočíchy, požierajú veľké množstvo hmyzu či slimákov. Spoločenská hodnota jedinca skokana hnedého je 99 Eur.

Text a foto: Tomáš Flajs