Ohliadnutie sa za akciami pri príležitosti Svetového dňa mokradí 2014

10.03.2014 22:38

V tomto roku pri príležitosti Svetového dňa mokradí ponúkla vo februári Správa národného parku Malá Fatra, Škola ochrany prírody vo Varíne, základným a stredným školám dva výukové programy:

☺ Keď sa povie mokraď

☺ Hospodárenie v mokradiach?

 

Začiatkom mesiaca bola zároveň v Krajskej knižnici inštalovaná výstava „Druhy európskeho významu na Slovensku.“ Aj touto cestou ďakujeme Krajskej knižnici v Žiline za spoluprácu a ústretový prístup.

Akcií organizovaných v rámci Svetového dňa mokradí 2014 sa dohromady zúčastnilo 200 ľudí. S výukovým programom „Keď sa povie mokraď“ sme navštívili tri základné školy v okrese Žilina, jedna základná škola sa zúčastnila výukového programu v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline.

Záverečnou bodkou za akciami na pripomenutie dôležitosti mokradí v krajine bolo premietanie filmov zameraných na problematiku mokradí. Premietnuté a prediskutované boli filmy: Mokrade – Ramsarské lokality na Slovensku, Predvídaná katastrofa a Púšte v pohybe – juh Európy vysychá.

 

Mokraď je ako špongia.

 

Príbeh žabky