Odstraňovanie inváznych druhov v Národnom parku Malá Fatra.

05.07.2014 00:04

Invázne druhy, inak povedané druhy, ktoré sú na území Slovenska nepôvodné a boli k nám zavlečené buď náhodne s dovozom napr.obilia, alebo boli zámerne vysádzané v parkoch a záhradách ako okrasné a medonosné rastliny. Ich domovinou je najčastejšie Severná Amerika alebo Ázia. Problémovými sa stávajú, keď sa začnú zo záhradných a parkových výsadieb šíriť do okolia, na úkor našich pôvodných druhov.

Invázne rastliny sa nevyhýbajú ani chráneným územiam. Pracovníci oddelenia strážnej služby, v rámci svojej činnosti, odstraňujú každý rok invázne druhy rastlín na zmapovaných lokalitách. Každoročne sa na lokality musia vracať, pretože odstraňovanie inváznych druhov je behom na dlhé trate. Môže za to ich obrovská reprodukčná schopnosť. Bez včasného a opakovaného zásahu proti ich rozširovaniu, obsadia pomerne rýchlo rozsiahle plochy, najmä v blízkosti ciest a vodných tokov.

Foto: Pavol Žídek

Pavol Žídek odstraňuje invázny náprstník červený (Digitalis purpurea) v NP Malá Fatra.

 

Roald Tretiník pri odstraňovaní invázneho náprstníka červeného (Digitalis purpurea) v NP Malá Fatra.