Nové programy environmentálnej výchovy

19.02.2016 15:54

V II. polroku školského roka 2015/2016 pripravila Správa NP Malá Fatra, Škola ochrany prírody vo Varíne, dva nové programy environmentálnej výchovy, kde sa vyžaduje samostatná práca žiakov pod vedením pedagóga.

Programy sú určené pre základné a stredné školy v územnej pôsobnosti Správy Národného parku Malá Fatra (teda školy v celom okrese Žilina a čiastočne v okresoch Martin a Dolný Kubín -  v mestách a obciach bezprostredne susediacich s NP Malá Fatra). Mapa územných kompetencíí org. zložiek ŠOP SR.

Stiahnite si bližšie informácie k obom programom.

  1. Program „Medveď – kráľ zvierat“
  2. Program „Pustovka – malý dravec vo veľkom meste“

Prečo sme si vybrali práve tieto dva druhy?

Medveď hnedý vzbudzuje v ľuďoch kontroverzné nálady, najmä vďaka bulváru. Medveď je však neoddeliteľnou súčasťou našej prírody a zasluhuje si ochranu. Patrí medzi tzv. dáždnikové druhy, ktorých ochrana súčasne vytvára „ochranný dáždnik“ aj pre mnoho iných druhov. Je dôležité informovať o jeho živote objektívne, prípadne v pozitívnom svetle, aby sa vyvážil jeho negatívny mediálny ohlas. Vzdelávanie a osveta, osobitne v mestách a obciach, ktoré susedia s územiami s výskytom medveďa, sú jednou z ciest, vedúcou k dlhodobému bezkonfliktnému spolužitiu človeka a medveďa.

Sokol myšiar (ľudovo zvaný „pustovka“), je druh dravca, ktorý žije bezprostredne v okolí ľudských obydlí, často hniezdi na budovách, dokonca na balkónoch panelákov. Zároveň je to jeden z najčastejších „pacientov“ záchranných staníc pre živočíchy, najmä v hniezdnej sezóne, preto je dôležité tieto dravce nielen spoznať ale aj vedieť ako im v prípade ťažkostí správne pomôcť.

medveď hnedý (foto M.Kalaš)

sokol myšiar (foto archív Správy NP MF)