Nočné pochody v národnom parku, alebo (ne)dodržiavanie návštevného poriadku

02.03.2017 20:19

Asi každý, kto sa vyberie do hôr hľadá pokoj a ticho. Je to prirodzená potreba v tomto bláznivom, uponáhľanom svete. Veď niet sa čomu čudovať. Možno sa čitateľ zamyslí, prečo ten názov a prečo tieto riadky.  Je toho viac.

Nočné pochody v chránených územiach sú čoraz obľúbenejšie. Chodiť nočnou krajinou má samozrejme pre človeka svoje čaro, ale je potrebné, aby človek myslel aj na niečo iné, ako len na seba. Národný park totiž nie je vyhlásený pre ľudí, ale pre zvieratá, ktoré v ňom majú svoj domov, ktoré tam žijú. Hrebeň Malej Fatry pôsobí v turistickej špičke ako promenáda v hlavnom meste, v lesoch počas dňa neraz prebieha rušná hospodárska činnosť (pozn. v národných parkoch na Slovensku umožňuje legislatíva hospodárenie v lesoch s výnimkou rezervácií). Zvieratá sa prispôsobili návalu ľudí a ich aktivitám a fungujú takmer výlučne počas súmraku a noci v nádeji, že aspoň v tomto čase nájdu kľud.  

Lenže v noci sa nájde ,,milovník“ prírody dychtivý po nočných záberoch krajiny, ktoré možno ešte nikto nemá a bažiaci po krajine bez ľudí a ruchu. Nezaujíma ho, že ním vyplašené zviera utečie, že míňa energiu, ktorú má šancu práve v tomto nočnom čase načerpať, nezaujíma ho, že zviera nemá kľud ani v noci. Je predsa človek, pán tvorstva, nejaké zviera ho  predsa nemusí zaujímať. Hlavne aby si urobil pár egoistických fotografií a následne naháňal „lajky“ na sociálnych sieťach.

Samostatnou kapitolou je pohyb mimo turistických chodníkov, osobitne v zime je pohyb lyžiarov mimo vytýčené trasy, či zjazdovky veľmi častý.

V národnom parku platia však jasné pravidlá v podobe návštevného poriadku. Ten stanovuje jednak lokality určené pre pohyb návštevníkov územia a taktiež určuje časové obmedzenie pohybu, ktorý je viazaný na dennú dobu. Nedodržiavanie návštevného poriadku je pritom priestupkom na úseku ochrany prírody a môže sa na mieste potrestať pokutou v blokovom konaní do výšky 66,38€, táto suma môže byť vyššia v prípade postúpenia na príslušný orgán ochrany prírody. Zároveň je možné tzv. zaistenie veci, t.j. je možné zaistiť vec, ktorá sa na spáchanie priestupku použila, kým nedôjde prerokovaniu priestupku.  Takou vecou môže byť napríklad snowboard, padák, bicykel, motorová štvorkolka a podobne.

Ale aby sme sa na vec pozreli aj z lepšej stránky. Vedeli ste, že existujú aj legálne možnosti ako sa pokochať východmi slnka, či nočnou oblohou? Stačí prespať na niektorej z horských chát v Malej Fatre a v noci, či nad ránom si sadnúť kúsok od budovy.

Možno si niekto teraz pomyslí, ,,ja chodím ticho, ja zver neruším, odpadky nerozhadzujem, mňa sa to netýka, ja som ten dobrý turista“. Lenže zviera nerozlišuje medzi „dobrým“ a „zlým“ turistom, zviera v prírode reaguje na samotnú prítomnosť človeka, na každý sluchový či pachový podnet. Toto nie je pseudo-problém hŕstky ochranárov, téme vplyvu ľudských aktivít na stres zvierat sa venuje vo svete množstvo vedeckých štúdií. Jeden príklad za všetky.

Vo vedeckom časopise Tichodroma vyšla výborná rešerš zahraničných prác odborníkov, ktorá bola zameraná na vplyv zimnej rekreácie na vtáky. Skúmala sa napríklad prítomnosť stresových hormónov v truse vtákov, pričom bolo zistené, že ich koncentrácia narastala s blízkosťou rekreačných oblastí a aktivít. Chronicky vysoké alebo dlhodobo vysoké hladiny týchto hormónov pritom môžu negatívne ovplyvňovať imunitné funkcie, rast, rozmnožovanie a prežívanie.

Nájdete ju tu -  https://www.tichodroma.sk/pdfs/28/Tichodroma_28_kornan.pdf 

Čo dodať na záver. Veľa turistických chodníkov vedie cez rezervácie s najvyšším stupňom ochrany.  Nie úchvatné nočné fotografie hôr, nočné prechody, prípadne nedotknutý prašan, ale práve to všetko živé v národnom parku je to najcennejšie, čo tu máme. Nemýľme si národný park s telocvičňou. Tak ako my ľudia, aj to zviera potrebuje pokoj a kľud, osobitne v blížiacom sa jarnom období rozmnožovania a vyvádzania mláďat.  Nočný pokoj a kľud, či pohyb po vyhradených trasách je dôležitý pre zvieratá, aby mohli v tomto prostredí žiť a fungovať. My sme v ich prostredí na návšteve, oni sú tam doma.

Text: Tomáš Flajs, Gabriela Kalašová

Ilustračné foto: pixabay