Noc s netopiermi 2016

12.09.2016 09:04

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne v spolupráci so Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku, Krajským kultúrnym strediskom v Žiline a Krajskou hvezdárňou v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

pozýva širokú verejnosť už po šiestykrát na zaujímavé podujatie

Noc s netopiermi

Uskutoční sa v stredu 14. septembra 2016 o 18:30 h pri pozorovateľni Krajskej hvezdárne na Malom diele v Žiline.

Návštevníci podujatia sa zoznámia so životom netopierov a ich významom pre človeka, prírodu i dôvodom ich ochrany. Pripravené je aj  premietanie filmu, počúvanie zvukov netopierov prostredníctvom bat-detektora a rôzne ďalšie aktivity pre všetky vekové kategórie. Krajská hvezdáreň v Žiline umožní záujemcom pozorovanie nočnej oblohy s odborným výkladom. Noc s netopiermi je celoeurópske podujatie, ktoré priťahuje čoraz viac nielen zainteresovaných, ale aj laickú verejnosť.

Veríme, že nielen Žilinčania využijú túto mimoriadnu príležitosť zoznámiť sa s netopiermi.