Noc s netopiermi 2015

11.09.2015 09:31

Správa Národného parku Malá Fatra v spolupráci so Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku, Občianskym združením Tilia, Krajským kultúrnym strediskom v Žiline a Krajskou hvezdárňou v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravili pre širokú verejnosť už piatykrát akciu Noc s netopiermi.

Akcia sa uskutoční v piatok 18. septembra 2015 pri pozorovateľni Krajskej hvezdárne na Malom diele v Žiline v čase od 18.30 do 21.00 hod.

Súčasťou akcie bude prednáška o živote netopierov, ukážka odchytu do nárazovej siete, počúvanie zvukov netopierov prostredníctvom batdetektorov a rôzne ďalšie aktivity pre všetky vekové kategórie. Zároveň bude pripravená aj prezentácia pracovníkov z hvezdárne a návštevníci podujatia budú mať príležitosť pozorovať nočnú oblohu.

Noc s netopiermi sa organizuje v rámci 19. ročníka Medzinárodnej noci netopierov, ktorú vyhlasuje od roku 1997 sekretariát Dohovoru o ochrane európskych populácií netopierov EUROBATS so sídlom v Bonne. Cieľom podujatia je priblížiť verejnosti život týchto výnimočných živočíchov, ktorí mnohokrát v ľuďoch vzbudzujú neopodstatnené obavy. Získaním vedomostí a znalostí je možné prekonať pomyselnú bariéru medzi človekom a netopierom. Toto poslanie je dôležité aj z dôvodu, že netopiere neraz využívajú ľudské stavby na svoj život a tak dochádza k častým kontaktom s človekom. Človek zároveň prispieva významnou mierou  k ohrozeniu kolónií netopierov. Ich funkcia v prírode je pritom nezastupiteľná a v konečnom dôsledku pre človeka dôležitá. Napríklad jeden druh netopiera (večernica malá) skonzumuje počas noci 2000 až 3000 kusov komárov.

Organizátori spolu s lektorkou Ivanou Labudíkovou zo Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku a Občianskeho združenia Tilia pozývajú všetkých záujemcov spoznať fascinujúci život týchto jedinečných cicavcov a tak prispieť k ich poznaniu a  zároveň aj ochrane.

Gabriela Kalašová