Monitoring vodnárov na tokoch Malej Fatry

19.02.2014 16:08
Počas zimných mesiacov vykonávame kontroly na riečkach Malej Fatry, kde kontrolujeme stav vyvesených búdok pod mostami pre vodnáre a trasochvosty horské. Poškodené búdky opravujeme alebo vymieňame za nové. Teplá zima zatiaľ vodným vtákom praje, potoky a riečky nezamrzli tak ako zvyčajne. Vodnáre intenzívne spievajú, obhajujú si svoje teritóriá pred sokmi tak ako na jar, niektoré páriky začali aj s výstavbou hniezd.
 
Od roku 2010 na riečke Zázrivka krúžkujeme vodnáre farebnými, s diaľky ďalekohľadom odčítateľnými krúžkami. Toto nám pomôže dozvedieť sa viac o vernosti vtákov k partnerovi a k hniezdisku. Takto označeného vtáka už nie je potrebné odchytiť, znaky na krúžku sú čitateľné s niekoľkých desiatok metrov. V posledných dňoch sa nám podarilo zdokumentovať viacero takto označených vtákov už na pravdepodobných hniezdiskách. V kontrole budeme pokračovať až do letných mesiacov, kedy by sme už mali mať predstavu o vernosti vtákov a o ich hniezdiskách.
 
V jeseni nám bol nahlásený vodnár s farebným krúžkom od poľských kolegov z Pieninského národného parku, ktorého sme ako mláďa označili na Zázrivke koncom apríla 2011. Vodnáre robia často prelety len na úrovni dannej riečky, ostávajú na nich aj počas silných mrazov. Väčšie prelety nad 100 km robia len veľmi vzácne, preto tento údaj je veľkým prekvapením.

Vodnáre sú veľmi zaujímavé vodné vtáky, ak započujete pri potoku či riečke v zimnom období krásny melodický spev - to Vám spieva tento tmavý vták so svetlou náprsenkou.
 
Tomáš Flajs